Oznamy mesta

Vyhlásenie Výzvy 07/OÚ LE/2023 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Vyhlásenie Výzvy 07/OÚ LE/2023

Okresný úrad Levoča vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku č. 07/OÚ LE/2023.

https://www.minv.sk/?akcny-plan