Oznamy mesta

UPOZORNENIE NA ÚPRAVU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA ULICIACH KEŽMARSKÁ, GERLACHOVSKÁ, PRI PRAMENI A ULICE ZA SÉDRIOU OD 15.8. 2023

Z dôvodu riešenia statickej dopravy a prejazdnosti miestnych komunikácií dôjde na spomínaných uliciach k zmene dopravného značenia.

Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec septembra.

Ďakujeme za rešpekt a trpezlivosť, ak v začiatkoch zmien dôjde na cestách k nejakým nedorozumeniam.