Oznamy mesta

Prerušenie dodávky pitnej vody na ul. Nad teheľňou

Oznamujeme Vám, že dnes 26.9.2023 momentálne prebieha do odstránenia poruchy prerušenie dodávky pitnej vody v meste Levoča – ul. Nad teheľňou. 

Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a. s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 053 /  41 55 216.