Oznamy mesta

OZNAM – prerušenie distribúcie elektriny

O Z N A M

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, Košická ulica č. 2, č. elektromeru 000000000011823222, 000000000022335913, ČOM 0000322157, 0001314891

v termíne 06. novembra 2023 v čase od 0840 h  do 1330 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.