Oznamy mesta

OZNAM – MESTO LEVOČA OZNAMUJE OBYVATEĽOM ŠPITÁLSKEJ ULICE, ŽE OD 7. 3. 2023 POKRAČUJÚ STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE: „Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej“

Vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný v obvyklom čase (utorok),

  • v úseku od Ulice Gustáva Hermanna po križovatku so Sirotínskou ulicou – spred rodinných domov,
  • v úseku od križovatky so Sirotínskou ulicou po Košickú ulicu je potrebné zberné nádoby umiestniť na chodník ku križovatke ulíc Sirotínska – Mäsiarska alebo na chodník ku križovatke ulíc Špitálska – Košická.

Za porozumenie ďakujeme.

V Levoči dňa 14.03.2023