Oznamy mesta

Oznam k preberaniu daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že v dňoch

od 29.03.2023 do 31.03.2023
v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.

bude Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad
preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2022.

Miesto preberania:

Ružová 1
054 01 Levoča
(bývalý daňový úrad)

Budeme radi, ak našu službu využijete.

Vaša finančná správa.