Oznamy mesta

DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTI A POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Upozorňujeme obyvateľov mesta Levoča, že sa blížia termíny, dokedy je potrebné uhradiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad voči mestu Levoča.

Splátky na úhradu dane z nehnuteľností a poplatku za tuhý komunálny odpad boli určené v rozhodnutiach takto:

  1. splátka – do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  2. splátka – do 2.10.2023
  3. splátka – do 30.11.2023

Prosíme obyvateľov mesta Levoča, aby si zároveň skontrolovali zrealizované úhrady svojej daňovej povinnosti.

Ďakujeme za porozumenie.