Oznamy mesta

MIMORIADNY OZNAM – MHD zastávka Levoča, Košická dňa 26.5.2023 od 9.00-11.45 MIMO PREVÁDZKY

 

ĎALŠIE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA SÚVISIACE S ORGANIZÁCIOU PRETEKOV:

• od 25. 5. 2023 (štvrtok) od 20.00 hod. do 26. 5. 2023 (piatok) do 12.00 hod. bude uzatvorené Námestie Majstra Pavla

• dňa 26. 5. 2023 bude vjazd na Košickú ulicu umožnený motorovým vozidlám, ktoré budú označené povolením vydaným hlavným organizátorom pretekov, obyvateľom, ktorí majú v dotknutej časti mesta Levoča (Košická ulica, Námestie Majstra Pavla, Ružová, Vetrová, Kláštorská, Špitálska, Mäsiarska…) trvalý, resp. prechodný pobyt, majiteľom nehnuteľností, zásobovacím vozidlám, ubytovaným v súkromnom zariadení, organizátorom podujatia a záchranným zložkám

• dopravné obmedzenia sa dotknú dňa 26. 5. 2023 aj miestnej komunikácie na Novej ulici, kde nebude umožnené parkovanie motorových vozidiel z dôvodu zaistenia bezpečného priebehu pretekov

• pre parkovanie autobusov návštevníkov mesta Levoča bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 (Kežmarská cesta) v smere od Levočskej Doliny

• parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené na parkoviskách v hradobnej priekope a miestnych komunikáciách nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu

• vjazd na Košickú ulicu bude regulovaný príslušníkmi policajného zboru.

Upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premávky, že počas prejazdu pretekárov, sprievodných a technických vozidiel konvoja cez Novú ulicu a Popradskú cestu v intraviláne mesta Levoča (smerom na obec Kurimany) sa budú vykonávať krátkodobé úplné uzávierky ciest, hlavne križovatiek, kruhového objazdu a neprehľadných úsekov ciest.

Počas pretekov bude niekoľko desiatok policajtov riadiť a usmerňovať dopravu, dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a ochranu verejného poriadku.