Oznamy mesta

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred špecifickou trestnou činnosťou páchanou na senioroch podvodnými konaniami v súvislosti s „novým“ modus operandi – žiadosť o súčinnosť

Prílohy

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na neustále páchanie podvodov na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (tzv. špecifická trestná činnosť páchaná na senioroch).

V poslednom období podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné úspory kontaktujú seniorov telefonicky v priebehu celého dňa. Do legiend zapojili aj pracovníkov Slovenskej pošty, kde sa páchateľ v telefonickom rozhovore najskôr predstaví ako zamestnanec Slovenskej pošty a opýta sa seniora, či má vydať z peňazí alebo rozmeniť, aby mu mohol vrátiť preplatok a následne ukončí hovor. Vzápätí zavolá späť a predstaví sa ako pracovník kriminálnej polície a povie seniorovi, že je v nebezpečenstve a polícia ho spolu s jeho majetkom chce chrániť, preto má všetku svoju hotovosť, cennosti a zlaté šperky dať do tašky a následne vyhodiť von z okna, z balkóna alebo dať do smetnej nádoby. Naďalej používajú legendu, v ktorej sa seniorom predstavujú ako príbuzní a známi alebo ako lekári, či policajti. Následne im oznámia, že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a potrebuje peniaze na úhradu škody, resp. peniaze pre poškodených, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii.

Z dôvodu použitia novej legendy, sa obraciame na Vás so žiadosťou o zabezpečenie pravidelného poskytovania vyššie uvedených informácii verejnosti, najmä seniorom, Vám dostupnými formami, napr. prostredníctvom farských oznamov, farského časopisu alebo novín vo Vašich farnostiach a zároveň o vyvesenie plagátu vypracovaného na ochranu seniorov pred podvodníkmi a zlodejmi (viď príloha).

plk. Ing. Ján Dubňanský, riaditeľ