Oznamy mesta

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 28. novembra 2022 o 14.00 h

P O Z V Á N K A

Mesto Levoča
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

primátor mesta

Vás pozýva na

ustanovujúce zasadnutie

Mestského zastupiteľstva  v Levoči,

ktoré sa uskutoční

dňa 28. novembra 2022 o 14.00 h

v budove mestského divadla v Levoči