Oznamy mesta

OZNAM – stavebné práce na stavbe: „Rekonštrukcia chodníka na Novoveskej ceste v Levoči“

Organizácia
Technické služby mesta Levoča

Technické služby mesta Levoča oznamujú občanom a verejnosti, že od 18.10.2022 sa začnú vykonávať stavebné práce na stavbe: „Rekonštrukcia chodníka na Novoveskej ceste v Levoči“ v úseku od križovatky s miestnou komunikáciou Pri likérke /vjazd do kovošrotu/ po vjazd do areálu bývalých strojární.  Práce budú trvať približne 3 týždne. Žiadame chodcov, ktorí budú prechádzať týmto úsekom o zvýšenú obozretnosť.

Za pochopenie a ústretovosť ďakujeme.