Oznamy mesta

Dopravný režim 18. – 21.08.2022 – DNI MAJSTRA PAVLA, TAJOMNÁ LEVOČA

Dopravný režim – DNI MAJSTRA PAVLA, TAJOMNÁ LEVOČA

V súvislosti s konaním podujatí Tajomná Levoča a Karpatský remeselný trh bude od štvrtka 18.08.2022 od 1500 hod. do nedele 21.08.2022  do 0600 hod. zavedený osobitný dopravný režim v meste Levoča, a to uzávierka časti Námestia Majstra Pavla.

Vjazd na Námestie Majstra Pavla z Košickej ulice bude úplne uzatvorený, obchádzková trasa bude vedená po Ružovej, Vetrovej a Kláštorskej ulici.

Južná časť námestia bude prejazdná a dopravne prístupná z Vysokej ulice po komunikáciu medzi Evanjelickým kostolom a Radnicou a z Kláštorskej ulice popri budove Základnej umeleckej školy.

Uzávierka a obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením.

Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené na parkoviskách a miestnych komunikáciách, nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu.

Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 (Kežmarská cesta) v smere od Levočskej Doliny.

Zastávky MHD na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla budú počas platnosti osobitného dopravného režimu dočasne zrušené a nahradené zastávkou na Kežmarskej ceste (pri Košickej bráne) .

Zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len zásobovacím vozidlám v čase do 09:00 hod.

Dovoz tovaru na príležitostný trh bude povolený  zásobovacím vozidlám len účastníkov trhu v čase do 11:00 hod v termíne 19.8.2022 a 20.8.2022.

Odvoz tovaru na príležitostný trh bude povolený zásobovacím vozidlám len účastníkov trhu v čase od 20:00 hod do 21:00 hod v termíne 19.8.2022 a 20.8.2022.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky o  rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.