Oznamy mesta

OZNAM – zrušenie slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči a udeľovanie verejných uznaní,

Vážení obyvatelia,

vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese, ale aj meste Levoča v súvislosti s ochorením COVID 19 sme nútení prijať niektoré opatrenia.
Jedným z nich je aj zrušenie slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči a udeľovanie verejných uznaní, ktoré bolo naplánované  na 17.12.2021.
Návrhy, ktoré boli doručené do podateľne MsÚ ostávajú v evidencii na sekretariáte MsÚ.
Mesto Levoča naplánuje termín udeľovania verejných uznaní v letných mesiacoch roku 2022 v závislosti od epidemiologickej situácie, ako aj  vyhlási nový termín konania slávnostného zasadnutia MZ a nový termín doručovania návrhov /doteraz doručené návrhy ostávajú v platnosti/.

Veľmi pekne ďakujeme za pochopenie