Oznamy mesta

OZNAM – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Dňa 15.03.2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorú vyhlasuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Termín na podanie žiadostí je do 15.04.2021.

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/05/Vyzva-na-rok-2021-final.pdf

Ing. Ivan Dunčko
Centrum pre podporu rozvoja okresu Levoča
Tel.: 0911 908400
ivan.duncko@levoca.sk