Oznamy mesta

OZNAM – Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Okresný úrad Levoča vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku č. 05/OÚ LE/2021.
V prípade, že máte v svojom okolí potenciálneho žiadateľa, prosím o postúpenie tejto informácie aj možnému žiadateľovi.

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_levoca/akcny_plan/vyzva%2005%20OU%20LE%202021.pdf

Ing. Ivan Dunčko
Centrum pre podporu rozvoja okresu Levoča
Tel.: 0911 908400
ivan.duncko@levoca.sk