Oznamy mesta

OZNAM – Mesto Levoča sa od pondelka 18.10.2021 ocitne na zozname bordových okresov

Mesto Levoča sa od pondelka 18.10.2021 ocitne na zozname bordových okresov – Okresy zaradené v II. stupni ohrozenia. je potrebné sa riadiť COVID Automatom podľa príslušnej farby a príslušného okresu, v ktorom sa budeme nachádzať.

Aktuálne platné opatrenia pre váš okres si môžete pozrieť v aplikácii:
https://automat.gov.sk/