Oznamy mesta

OZNAM

Organizácia
Technické služby mesta Levoča

Z dôvodu rekonštrukčných prác v telese chodníka na Košickej ulici nebude v prevádzke verejné osvetlenie na Košickej ulici v termíne od 16.8.2021 do 18.8.2021.

Technické služby mesta Levoča