Aktuality

LIMKA

Medzinárodný deň študentstva

17. novembra 2023

 Pri pomyslení na 17. november si väčšina z nás skôr spomenie na udalosti z roku 1989 a Nežnú revolúciu.  Na tento deň však pripadá aj Medzinárodný deň študentstva. Vznik tohto pamätného dňa sa spája s udalosťami z jesene roku 1939. V marci daného roku vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky a vytvorením Protektorátu Čechy a Morava pod okupačnou správou nacistického Nemecka zanikla Československá republika. […]

Dejinné udalosti, ktoré sme povinní si pripomínať

16. novembra 2023

Výročie nacistických represií prerástlo do otvoreného protestu v Prahe, kde sa po policajnom zásahu na študentskej demonštrácii rozbehol sled udalostí známy ako Zamatová revolúcia. Znamenala nezvratný obrat politických systémov v celom Československu, viedla k odstráneniu komunistického režimu a  slobodným demokratickým voľbám. Ako vyzerali novembrové udalosti v našej Levoči? Dostupné archivované informácia zhromaždila pani PhDr. Slávka […]

Abecedidlo – kniha od nevidiacich pre vidiacich

13. novembra 2023

Trinásty november je Dňom nevidiacich. Abecedidlo je kniha básní pre deti, ktorej autorkou je korektorka Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Želmíra Zemčáková (ŽZ). Autorka v roku 2019 debutovala zbierkou básní Mám za sklom Lennonovu fotku, Abecedidlo je jej druhým autorským počinom. S nápadom napísať knihu, vďaka ktorej môžu vidiace deti lepšie spoznať Braillovo písmo a zároveň […]

Dvaja októbroví oslávenci

13. novembra 2023

September sa neodmysliteľne spája so začiatkom školského roka, pre deti a študentov je časom povinností. Pre rodičov a absolventov zas dáva priestor zaspomínať si na svoje školské roky a tiež na svojich bývalých učiteľov, ktorí nás na ceste životom ovplyvnili. Početná komunita nevidiacich a slabozrakých si takto v októbri pripomenula životné jubileum dvoch pedagógov, ktorí celý svoj profesijný […]

ZáujMY / KomuniTY: „Hendikep nemá ohraničiť fungovanie človeka ani na umeleckom poli.“

13. novembra 2023

Sú ľudia, pre ktorých je literárna tvorba koníčkom, pre iných zas bytostne dôležitou aktivitou. Možnosť stretávať sa a prezentovať vlastnú poéziu či prózu majú aj zrakovo postihnutí autori na Literárnom klube v Slovenskej knižnici pre nevidiacich, ktorý im otvára dvere do sveta literárnej tvorby a sprostredkúva stretnutia s komunitou literárne činných autorov, spolusúťažiacich aj čitateľov. Dozvedajú sa viac […]

ČÍTAJTE NA WEBE MESTA: „Ak po niečom veľmi túžite, môžete to dosiahnuť…“

15. októbra 2023

Keď hovoríme o navštevovaní základnej umeleckej školy, zväčša máme na mysli voľnočasovú aktivitu detí, školákov alebo študentov. Rodičia a umelecká škola zvážia talent či nadanie svojho dieťaťa alebo počúvnu jeho túžbu hrať na hudobnom nástroji, chuť tancovať, hrať divadlo alebo kresliť. Študentov často motivuje voľba budúceho povolania. Okrem nich však existuje aj skupina dospelých ľudí v rôznom veku, […]

ZáujMY / KomuniTY: „Vždy je dobré naučiť sa nové veci.“

18. septembra 2023

Vedia sa podeliť o chýbajúci kúsok látky, obdivovať aj inšpirovať sa navzájom, vymieňať si pracovné postupy, poradiť si praktickejší postup šitia. Pod rukami im rastú obrázky šitých papierových pohľadníc, ušité bloky dek, precízne komponenty peňaženiek. Trpezlivo ručne zošívajú hlavolamy, anjelikov, vianočné zvončeky. Myslia na praktickosť svojich výrobkov, bezpečnosť hračiek, kvalitu predávaných výrobkov. Dvadsaťpäť žien už 14 […]

4 x D komunity motorkárov Nordic Eagles

29. augusta 2023

Leto je časom dovoleniek a prázdnin, keď sú cesty zaplnené aj bicyklistami a motorkármi. Naši levočskí motorkári každý oznam, ktorým na svojich profiloch informujú o chystanej akcii, končia verejným pozvaním: „príďte všetci, čakáme vás…, kto pôjde okolo, pozývame všetkých…, kto chce, nech sa pridá…“.  V klubovni motorkárskeho klubu Nordic Eagles, ktorú si svojpomocne prestavali v areáli Pri strelnici, sú dvere […]

Čítajte na webe: Partnerské mestá: Litomyšl – moderné historické mesto

24. augusta 2023

Pri príležitosti 25. výročia spolupráce partnerských miest vám v tomto i v nasledujúcich vydaniach Limky predstavíme každé z partnerských miest Levoče. Dozviete sa, čím sú nám zahraniční partneri blízki, čo máme spoločné, aké projekty realizujeme aj čo plánujeme. Ako prvé vám predstavíme české mesto – Litomyšl. Litomyšl leží vo východnej časti Pardubického kraja medzi Čechami a Moravou. Má približne 10 200 […]

LEVOČA OPÄŤ USPELA VO VÝZVE OBNOVME SI SVOJ DOM, REALIZOVAŤ BUDE AŽ 4 PROJEKTY

8. augusta 2023

 Levoča sa pravidelne zapája do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom, vďaka ktorej už dokázala zachrániť niekoľko kultúrnych pamiatok v meste. Do poslednej výzvy sa rozhodla zapojiť so štyrmi projektmi, so všetkými bola úspešná. Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácií obnovy kultúrnej pamiatky, […]

Mužský meštiansky odev v Levoči v ranom novoveku

24. júla 2023

Cestovateľ Daniel Speer o (šľachtickom a meštianskom) mužskom odeve v Uhorsku v druhej polovici 17. storočia poznamenal: „Jedna časť mužov sa oblieka na nemecký spôsob, druhá na uhorský a tretia spolovice na nemecký a spolovice na uhorský, čo vyzerá veľmi pestro.“ Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa mužský odev raného novoveku v Uhorsku skladal z košele, priliehavých nohavíc, […]

Poľovníci v prvej línii ochrany životného prostredia

27. júna 2023

Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody a pri tejto príležitosti sme sa zaujímali o komunitu poľovníkov v našom regióne. Stretli sme sa s vedúcim kancelárie obvodnej poľovníckej komory v Levoči, JUDr. Pavlom Papcunom. Slovenská poľovnícka komora sa v rámci Slovenska delí na obvodné poľovnícke komory – orgány záujmovej poľovníckej samosprávy, ktoré pôsobia zvyčajne v […]

Čítajte na webe: Dary pápežov Slovensku

19. júna 2023

Dar už oddávna symbolizuje hodnotu, ktorú jedna osoba či skupina dobrovoľne dáva inej. Darovanie v sebe ukrýva aj široký sociálno-symbolický význam. Znamená vznik nových alebo potvrdenie už existujúcich medziľudských vzťahov. Ich symbolika je vždy pozitívna – sú prejavom úcty, priateľstva, vďaky, pomoci i lásky. Dary sprevádzali všetky významné udalosti života jednotlivca i spoločnosti, pri životných […]

Čítajte na webe: Renáta Milčáková ukrýva vo svojich ilustráciách rôzne zákutia Levoče

14. júna 2023

Pedagogička, prekladateľka a ilustrátorka, Renáta Milčáková, žije a pôsobí v Levoči. Jej ilustrácie nájdete v knihách Jonatán malý ako omrvinka, Rozprávka o oslíkovi, Trinásta komnata či Triki-liky. Svojou tvorbou prispieva do viacerých tunajších aj zahraničných detských časopisov. Pre knihy Medvedík Pú a Fairy Tales vytvorila originálne taktilné ilustrácie, v ktorých využila rôzne tvary, materiály, štruktúry, vyklápacie okienka a pohyblivé prvky. Ilustrovala a z taliančiny preložila […]

Juniorský Majster sveta Dávid Kedžuch vyhral najdôležitejší zápas ešte predtým, ako začal s MMA

1. júna 2023

Prvý jún je Medzinárodným dňom detí a my vám ponúkame príbeh úspešného mladého človeka, ktorý by mohol ísť rovesníkom aj mladším deťom pozitívnym príkladom. Dávid „BabyFace Jr.“ Kedžuch, syn reprezentačného trénera Dávida Kedžucha, sa venuje zmiešaným bojovým umeniam MMA. Pôsobí v športovom klube PIT GYM LEVOČA. Na Majstrovstvách sveta GAMMA USA – MS v roku 2022 v […]

ZáujMY / KomuniTY – Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči

19. mája 2023

V polovici apríla po symbolickom odomykaní vodných tokov a otváraní studničiek začína pstruhová sezóna aj pre rybárov. Preto sme sa vybrali na návštevu miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. V Levoči máme aktívnu komunitu rybárov a ako občianske združenie vytvárajú ozajstné hodnoty. Stretli sme sa s Ing. Štefanom Zuščákom, predsedom Slovenského rybárskeho zväzu. Nie je síce pôvodom z Levoče, pochádza zo […]

RADNICA OČAMI GENERÁLNEJ ARCHITEKTKY PROJEKTU OBNOVY MAGDALÉNY JANOVSKEJ

18. mája 2023

Architektka Magdaléna Janovská sa vo svojej práci zameriava na tvorbu v historickom prostredí. Realizovala pamiatkové výskumy a architektonicky sa podieľala na obnovách mnohých pamiatok a historických budov. Spolupracovala na architektonických riešeniach rôznych muzeálnych expozícií či výstav nielen v Levoči, ale aj v okolí a mnohých ďalších slovenských mestách. Radnici v Levoči sa profesijne venuje už od 80. rokov a ako generálna architektka pracuje […]

Rekonštrukcia budovy historickej radnice prepisuje históriu nášho mesta

17. mája 2023

 Levočská radnica bola vždy dejiskom významných udalostí. Zatiaľ čo v minulosti v nej sídlil richtár, notár a mestská rada – autority, ktoré rozhodovali o osudoch Levočanov, v súčasnosti sa tu prijímajú dôležité návštevy, organizujú sobáše alebo prednášky. Na prvom poschodí sú reprezentatívne priestory a sídlo expozície SNM – Spišského múzea v Levoči o histórii mesta, ktoré očaria každého návštevníka. Na prízemí […]