Aktuality

LIMKA

Pred 79 rokmi oslobodil Levoču a okolie 1. Československý armádny zbor

24. januára 2024

Levoču pred oslobodením okupovali nemeckí i maďarskí okupanti, koncom januára uplynie 79. rokov od jej oslobodenia 1. Československým armádnym zborom. Skúmaniu týchto dejinných udalostí a edukácii o nich sa dlhodobo venuje Občianske združenie Prešovský klub vojenskej histórie Dukla, ktorého štatutárnym zástupcom je Daniel Hurai. V rámci projektu Živá história zorganizoval klub v roku 2020 simulované boje o oslobodenie Levoče […]

QuickBall – športový klub, ktorý si vyžiadali deti samy

4. januára 2024

Dvojtýždňový trénerský kurz florbalu v roku 2009 spojil Jána Muránskeho s relatívne mladou a dynamickou hrou florbalu. Výborne rozpracovaná metodika tohto vysoko energického športu s veľmi krátkymi striedaniami a potrebou vysokej koncentrácie ho nadchla natoľko, že dnes je Ján Muránsky, vychovávateľ Základnej školy na Námestí Štefana Kluberta, predsedom a sekretárom florbalového klubu QuickBall Levoča. S rovnakou motiváciou – aby o nadšení, úsilí a úspechoch […]

Všade dobre, doma najlepšie

4. januára 2024

Takto nazval výstavu levočského maliara Júliusa Értekeša, ktorá bola slávnostne otvorená na vernisáži začiatkom decembra, jej kurátor Jakub Milčák. Nesie podtitul Stratený skicár a iné maľby a širokej verejnosti bude prístupná v Galérii mesta Levoča ešte celý január až do 4. 2. 2024. Ponúkame vám niekoľko biografických medzníkov zo života umelca, ktorému je možno Levoča […]

DETI V JASLIACH DOSTALI VIANOČNÉ DARČEKY V PREDSTIHU 

12. decembra 2023

Mesto Levoča získalo finančný príspevok na nákup hračiek pre zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Do mesta putovalo 5000 EUR z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, kód projektu 312031CFB4. Jasliam hračky odovzdala vedúca Oddelenia školstva, sociálnych vecí, […]

Medzinárodný deň študentstva

17. novembra 2023

 Pri pomyslení na 17. november si väčšina z nás skôr spomenie na udalosti z roku 1989 a Nežnú revolúciu.  Na tento deň však pripadá aj Medzinárodný deň študentstva. Vznik tohto pamätného dňa sa spája s udalosťami z jesene roku 1939. V marci daného roku vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky a vytvorením Protektorátu Čechy a Morava pod okupačnou správou nacistického Nemecka zanikla Československá republika. […]

Dejinné udalosti, ktoré sme povinní si pripomínať

16. novembra 2023

Výročie nacistických represií prerástlo do otvoreného protestu v Prahe, kde sa po policajnom zásahu na študentskej demonštrácii rozbehol sled udalostí známy ako Zamatová revolúcia. Znamenala nezvratný obrat politických systémov v celom Československu, viedla k odstráneniu komunistického režimu a  slobodným demokratickým voľbám. Ako vyzerali novembrové udalosti v našej Levoči? Dostupné archivované informácia zhromaždila pani PhDr. Slávka […]

Abecedidlo – kniha od nevidiacich pre vidiacich

13. novembra 2023

Trinásty november je Dňom nevidiacich. Abecedidlo je kniha básní pre deti, ktorej autorkou je korektorka Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Želmíra Zemčáková (ŽZ). Autorka v roku 2019 debutovala zbierkou básní Mám za sklom Lennonovu fotku, Abecedidlo je jej druhým autorským počinom. S nápadom napísať knihu, vďaka ktorej môžu vidiace deti lepšie spoznať Braillovo písmo a zároveň […]

Dvaja októbroví oslávenci

13. novembra 2023

September sa neodmysliteľne spája so začiatkom školského roka, pre deti a študentov je časom povinností. Pre rodičov a absolventov zas dáva priestor zaspomínať si na svoje školské roky a tiež na svojich bývalých učiteľov, ktorí nás na ceste životom ovplyvnili. Početná komunita nevidiacich a slabozrakých si takto v októbri pripomenula životné jubileum dvoch pedagógov, ktorí celý svoj profesijný […]

ZáujMY / KomuniTY: „Hendikep nemá ohraničiť fungovanie človeka ani na umeleckom poli.“

13. novembra 2023

Sú ľudia, pre ktorých je literárna tvorba koníčkom, pre iných zas bytostne dôležitou aktivitou. Možnosť stretávať sa a prezentovať vlastnú poéziu či prózu majú aj zrakovo postihnutí autori na Literárnom klube v Slovenskej knižnici pre nevidiacich, ktorý im otvára dvere do sveta literárnej tvorby a sprostredkúva stretnutia s komunitou literárne činných autorov, spolusúťažiacich aj čitateľov. Dozvedajú sa viac […]

ČÍTAJTE NA WEBE MESTA: „Ak po niečom veľmi túžite, môžete to dosiahnuť…“

15. októbra 2023

Keď hovoríme o navštevovaní základnej umeleckej školy, zväčša máme na mysli voľnočasovú aktivitu detí, školákov alebo študentov. Rodičia a umelecká škola zvážia talent či nadanie svojho dieťaťa alebo počúvnu jeho túžbu hrať na hudobnom nástroji, chuť tancovať, hrať divadlo alebo kresliť. Študentov často motivuje voľba budúceho povolania. Okrem nich však existuje aj skupina dospelých ľudí v rôznom veku, […]

ZáujMY / KomuniTY: „Vždy je dobré naučiť sa nové veci.“

18. septembra 2023

Vedia sa podeliť o chýbajúci kúsok látky, obdivovať aj inšpirovať sa navzájom, vymieňať si pracovné postupy, poradiť si praktickejší postup šitia. Pod rukami im rastú obrázky šitých papierových pohľadníc, ušité bloky dek, precízne komponenty peňaženiek. Trpezlivo ručne zošívajú hlavolamy, anjelikov, vianočné zvončeky. Myslia na praktickosť svojich výrobkov, bezpečnosť hračiek, kvalitu predávaných výrobkov. Dvadsaťpäť žien už 14 […]

4 x D komunity motorkárov Nordic Eagles

29. augusta 2023

Leto je časom dovoleniek a prázdnin, keď sú cesty zaplnené aj bicyklistami a motorkármi. Naši levočskí motorkári každý oznam, ktorým na svojich profiloch informujú o chystanej akcii, končia verejným pozvaním: „príďte všetci, čakáme vás…, kto pôjde okolo, pozývame všetkých…, kto chce, nech sa pridá…“.  V klubovni motorkárskeho klubu Nordic Eagles, ktorú si svojpomocne prestavali v areáli Pri strelnici, sú dvere […]

Čítajte na webe: Partnerské mestá: Litomyšl – moderné historické mesto

24. augusta 2023

Pri príležitosti 25. výročia spolupráce partnerských miest vám v tomto i v nasledujúcich vydaniach Limky predstavíme každé z partnerských miest Levoče. Dozviete sa, čím sú nám zahraniční partneri blízki, čo máme spoločné, aké projekty realizujeme aj čo plánujeme. Ako prvé vám predstavíme české mesto – Litomyšl. Litomyšl leží vo východnej časti Pardubického kraja medzi Čechami a Moravou. Má približne 10 200 […]

LEVOČA OPÄŤ USPELA VO VÝZVE OBNOVME SI SVOJ DOM, REALIZOVAŤ BUDE AŽ 4 PROJEKTY

8. augusta 2023

 Levoča sa pravidelne zapája do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom, vďaka ktorej už dokázala zachrániť niekoľko kultúrnych pamiatok v meste. Do poslednej výzvy sa rozhodla zapojiť so štyrmi projektmi, so všetkými bola úspešná. Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácií obnovy kultúrnej pamiatky, […]

Mužský meštiansky odev v Levoči v ranom novoveku

24. júla 2023

Cestovateľ Daniel Speer o (šľachtickom a meštianskom) mužskom odeve v Uhorsku v druhej polovici 17. storočia poznamenal: „Jedna časť mužov sa oblieka na nemecký spôsob, druhá na uhorský a tretia spolovice na nemecký a spolovice na uhorský, čo vyzerá veľmi pestro.“ Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa mužský odev raného novoveku v Uhorsku skladal z košele, priliehavých nohavíc, […]

Poľovníci v prvej línii ochrany životného prostredia

27. júna 2023

Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody a pri tejto príležitosti sme sa zaujímali o komunitu poľovníkov v našom regióne. Stretli sme sa s vedúcim kancelárie obvodnej poľovníckej komory v Levoči, JUDr. Pavlom Papcunom. Slovenská poľovnícka komora sa v rámci Slovenska delí na obvodné poľovnícke komory – orgány záujmovej poľovníckej samosprávy, ktoré pôsobia zvyčajne v […]

Čítajte na webe: Dary pápežov Slovensku

19. júna 2023

Dar už oddávna symbolizuje hodnotu, ktorú jedna osoba či skupina dobrovoľne dáva inej. Darovanie v sebe ukrýva aj široký sociálno-symbolický význam. Znamená vznik nových alebo potvrdenie už existujúcich medziľudských vzťahov. Ich symbolika je vždy pozitívna – sú prejavom úcty, priateľstva, vďaky, pomoci i lásky. Dary sprevádzali všetky významné udalosti života jednotlivca i spoločnosti, pri životných […]

Čítajte na webe: Renáta Milčáková ukrýva vo svojich ilustráciách rôzne zákutia Levoče

14. júna 2023

Pedagogička, prekladateľka a ilustrátorka, Renáta Milčáková, žije a pôsobí v Levoči. Jej ilustrácie nájdete v knihách Jonatán malý ako omrvinka, Rozprávka o oslíkovi, Trinásta komnata či Triki-liky. Svojou tvorbou prispieva do viacerých tunajších aj zahraničných detských časopisov. Pre knihy Medvedík Pú a Fairy Tales vytvorila originálne taktilné ilustrácie, v ktorých využila rôzne tvary, materiály, štruktúry, vyklápacie okienka a pohyblivé prvky. Ilustrovala a z taliančiny preložila […]