Aktuality

LEVOČSKÁ PÚŤ 2024 – DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

1

Dopravný režim v dňoch 6. júla 2024 a 7. júla 2024

V súvislosti s konaním Levočskej púte bude v dňoch 6. júla 2024 /sobota/ a 7. júla 2024 /nedeľa/ zavedený osobitný dopravný režim v meste Levoča na Sadovej ulici a Ulici športovcov.

 • PARKOVANIE OSOBNÝCH ÁUT:
  • BEZPLATNE môžete parkovať na parkoviskách a miestnych komunikáciách v meste Levoča nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu
  • Novinka! Parkovanie bude povolené aj na Námestí Majstra Pavla do naplnenia kapacít za bežný parkovací poplatok
  • Dočasné bezplatné záložné parkovisko bude zriadené na starom ihrisku na Potočnej ulici v Levoči. Rezervácia parkovacieho miesta nie je možná.
 • PARKOVANIE AUTOBUSOV:
  • Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny ku okružnej križovatke .

DÔLEŽITÉ! Vjazd vozidiel na Mariánsku horu bude povolený len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči.

Dôležité! Prosíme pútnikov prichádzajúcich autobusmi, aby na výstup využili zastávky na ceste I/18 (zastávka Levoča, Prešovská) v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Následne budú autobusy dopravným značením a organizátormi nasmerované na cestu III/3225.

Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh na Ulici športovcov bude povolené len vozidlám označeným povolením pre služby a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský úrad  v Levoči.

 

 • USMERNENIA PRE UZATVORENÚ ČASŤ MESTA

Do uzatvorenej  časti mesta Levoča bude umožnený vjazd motorovým vozidlám, ktorých majitelia majú v uzatvorenej časti mesta Levoča /Sadová ulica, Ulica športovcov, Ovocinárska, Vodárenská, Lúčna, Lesná ulica,…/

 • trvalý, resp. prechodný pobyt,
 • majiteľom nehnuteľností,
 • zamestnancom organizácií, ktorí majú sídlo v predmetnej časti mesta,
 • ubytovaným v súkromnom zariadení,
 • organizátorom Levočskej púte,
 • a záchranným zložkám

 

 • KYVADLOVÁ DOPRAVA
 • Rímskokatolícky farský úrad zriadi kyvadlovú dopravu v dňoch 06.07.2024 a 07.07.2024 pre pútnikov, ktorým zdravotný stav neumožňuje vyjsť pešo na Mariánsku horu
 • Kyvadlová doprava bude premávať od farského úradu na Námestí Majstra Pavla kontinuálne

 

 • MHD, AUTOBUSOVÁ A VLAKOVÁ PREPRAVA

Mestská hromadná doprava bude premávať bude premávať podľa platného cestovného poriadku.

Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves budú premávať ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta (zastávka Levoča, Prešovská). Výstupná a nástupná zastávka bude na ceste I/18 nad parkoviskom na Sadovej ulici.

Mimoriadne vlakové spoje na trati Spišská Nová Ves – Levoča budú vypravené podľa platného cestného poriadku.

 

 • TRH BUDE ZRIADENÝ NA UL. ŠPORTOVCOV A MARIÁNSKEJ HORE

Počas konania Levočskej púte bude dňa 07.2024 (sobota) na Námestí Majstra Pavla v severnom parku prebiehať koncert gospelových skupín od 14:00 hod.

Dopravný režim 5. júla 2024

 • Počas sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda dňa 05.07.2024 /piatok/ bude doprava na Mariánsku horu riadená organizátormi v súčinnosti s Mestskou políciou mesta Levoča a PZ SR. Po naplnení kapacity parkovacích plôch na Mariánskej hore budú autá a autobusy pútnikov parkovať na ceste III/3225 v jednom jazdnom pruhu v smere od Levočskej Doliny ku okružnej križovatke.
 • Dňa 05.07.2024 bude premávať podľa cestovného poriadku na Mariánsku horu autobusový spoj s odchodom z autobusovej stanice v Levoči o 09:15 a 16:15 a  z Mariánskej hory o 11:30 a 18:15. 

 

Dopravný režim 11. júla 2024

 • Počas Púte seniorov dňa 11.07.2024 /štvrtok/ bude doprava na Mariánsku horu riadená organizátormi v súčinnosti s Mestskou políciou mesta Levoča a PZ SR. Po naplnení kapacity parkovacích plôch na Mariánskej hore budú autá a autobusy pútnikov parkovať na ceste III/3225 v jednom jazdnom pruhu v smere od Levočskej Doliny ku okružnej križovatke.

 

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky o  rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.

Mesto Levoča srdečne pozýva a víta všetkých účastníkov Levočskej púte.

 

 

 

 

Prílohy na stiahnutie

Galéria