Aktuality

Všetky aktuality

Levočská nemocnica získala certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14 001

10. decembra 2020

Nemocnica AGEL Levoča získala certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14 001. Získanie certifikátu si vyžadovalo intenzívnu prípravu počas celého roka. Certifikát kvality, ktorý bol udelený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., je platný do 4. novembra 2023, kedy bude nemocnicu čakať obhajoba tohto certifikátu. Zámerom politiky Integrovaného systému manažérstva (ISM) je zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému riadenia […]

Na detskom oddelení v levočskej nemocnici už vládne vianočná atmosféra

9. decembra 2020

Personál na detskom oddelení si tradične každý rok už v období Mikuláša skrášľuje svoje priestory vianočnou výzdobou. Tohtoročný Mikuláš bol však iný ako po minulé roky, pretože sa ho nezúčastnili študenti zo Strednej odbornej pedagogickej školy v Levoči a ani zo Strednej zdravotníckej školy v Levoči, ktorí mali každoročne pre nás pripravený krásny program. Ani to nás však neodradilo […]

Levočská nemocnica pozmenila časový harmonogram testovania na COVID-19

8. decembra 2020

V Nemocnici AGEL Levoča je aktuálne možné sa dať otestovať na koronavírus tak najspoľahlivejšími PCR testami, ako aj bezplatnými antigénovými testami. Vzhľadom na veľký záujem verejnosti o testovanie sa nemocnica rozhodla vyjsť občanom v ústrety a pozmeniť časový harmonogram testovania na COVID-19. ,,Na odberovom mieste COVID-19 v našej nemocnici, ktoré je zriadené od 27. októbra, je možné tetovanie PCR metódou, […]

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI – PREŠOV EURÓPSKE MESTO KULTÚRY 2026

8. decembra 2020

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (ďalej „EHMK“). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske. Stať sa hostiteľom titulu EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského […]

Nový urgentný príjem v levočskej nemocnici nadobúda reálnu podobu

1. decembra 2020

Ani druhá vlna pandémie koronavírusu nezastavila pokračovanie výstavby nového urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Levoča. Hoci prvá vlna pandémie práce z časti spomalila, dnes je možné vidieť, ako stavba pokročila a nadobudla už reálne kontúry. ,,Aktuálne máme dokončenú celú stavbu vrátane elektriny, vody, kúrenia, zastrešenia a osvetlenia vchodu, ako aj terénne úpravy blízkeho okolia. Momentálne sa ešte finalizujú koncové […]

Obchodná verejná súťaž – IBV Krupný jarok

25. novembra 2020

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  v y h l a s u j e v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž   o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti za nasledovných podmienok: I.        VYHLASOVATEĽ  SÚŤAŽE Obchodná spoločnosť Lesy mesta […]

Spustenie novej webovej stránky mesta Levoča

24. novembra 2020

Vážení občania a návštevníci mesta Levoča. 23. novembra 2020 sme spustili do prevádzky nové a moderné webové sídlo Mesto Levoča, ktoré bolo pripravené v spolupráci s dodávateľom – spoločnosťou MVI, s.r.o.. Náklady na vytvorenie nového portálu boli 16 tisíc €. Zmluva je podpísaná na dva roky. Počas tohto obdobia bude webový portál v spolupráci so spoločnosťou […]

V Ambulancii pre deti a dorast v levočskej nemocnici je okrem širokého spektra vyšetrení možnosť nastreľovania náušníc

24. novembra 2020

Ambulancia pre deti a dorast Nemocnice AGEL Levoča je v prevádzke už dva roky. V novembri 2018 prijala svojich prvých pacientov a v apríli 2019 už ordinovala v nových priestoroch. Výhodou ambulancie pod vedením MUDr. Eleny Dzurňákovej je, že sa nachádza v areáli nemocnice. Je hneď vedľa Všeobecnej ambulancie pre dospelých a prijíma aj nových pacientov.  V ambulancii sa ošetrujú […]

AKTUÁLNE INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM V MESTE LEVOČA

23. novembra 2020

23.11.2020 – ROZHODNUTIE – obnovenie školského vyučovania od 24. novembra 2020 20.11.2020 – Rozhodnutie, ktorým sa vydáva usmernenie k vykonávaniu testovania na ochorenie COVID-19 v meste Levoča v dňoch 21. 11. 2020 – 22. 11. 2020 18.11.2020 – 3. kolo testovania v meste Levoča 18.11.2020 – Levočská nemocnica realizuje bezplatné antigénové testovanie 27.10.2020 – Levočská nemocnica realizuje […]

Levočská nemocnica realizuje bezplatné antigénové testovanie

18. novembra 2020

V Nemocnici AGEL Levoča je od 18. novembra možné bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 pre širokú verejnosť. Tento krok umožnila vzájomná zmluva uzatvorená s Ministerstvom zdravotníctva SR.   ,,Odberové miesto COVID-19 v našej nemocnici zriadené od 27. októbra. Od dnešného dňa sa na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR stalo aj miestom, kde sa môžu prísť […]

Už aj v lekárni levočskej nemocnice môžu študenti získať prax

16. novembra 2020

Od marca 2020 sa nemocničná lekáreň s právom výdaja verejnosti Nemocnice AGEL Levoča stala výučbovou lekárňou. A čo to v skutočnosti  znamená? Ide o možnosť lekárne poskytovať študentom vysokých škôl kvalifikovanú prax. Na prax sa môžu prihlásiť študenti z farmaceutických fakúlt vysokých škôl, ktorí musia absolvovať prax vo výučbovej lekárni. Lekáreň má tri oddelenia, čo je  z hľadiska naberania […]

Levočská nemocnica dostala od spoločnosti SHELL dávku energie

12. novembra 2020

V tomto náročnom období potrebujeme najmä trpezlivosť, odhodlanie a profesionalitu všetkých zdravotníckych pracovníkov. Milým gestom ich prácu oceňuje aj spoločnosť SHELL, ktorá im na povzbudenie zaslala príval energie v podobe nápojov a občerstvenia z ich vlastného sortimentu. „V spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., si uvedomujeme závažnosť situácie na Slovensku a špecificky v slovenských nemocniciach. Veľmi si vážime všetkých zdravotníkov, ktorí v tejto […]

Levočská nemocnica oslavuje 120. narodeniny

5. novembra 2020

Od prvého slávnostného otvorenia Nemocnice AGEL Levoča ubehlo už úctyhodných  120 rokov. Nemocnica bola otvorená presne 14. októbra v roku 1900. V priebehu týchto rokov prešla obrovským vývojom a viacerými zmenami. Poskytuje  regionálnu  ústavnú  a  ambulantnú  zdravotnú starostlivosť, pričom vybrané oddelenia nemocnice majú aj nadregionálny charakter, čo dokazujú aj medzinárodné ocenenia. V čase svojho otvorenia levočskú nemocnicu tvorili ju […]

V levočskej nemocnici otestovali počas víkendu 1675 ľudí

3. novembra 2020

V levočskej nemocnici otestovali počas víkendu 1675 ľudí Výborná organizácia, únava, ale predovšetkým ochota a profesionálny prístup zdravotníkov Nemocnica AGEL Levoča sa počas víkendu zapojila do celoplošného testovania obyvateľov na koronavírus COVID-19. Za dva dni celkovo odobrali zdravotníci vzorky 1675 testovaným, z nich 20 bolo pozitívnych a museli nastúpiť na povinnú karanténu. Nemocnica testovala všetkých pacientov, zamestnancov nemocnice a ich […]

Levočská nemocnica realizuje testovanie v novom mobilnom odbernom mieste

27. októbra 2020

V Nemocnici AGEL Levoča je od dnes, 27. októbra, možné otestovať sa na ochorenie koronavírus COVID-19 v mobilnom odberovom mieste. To sa nachádza priamo v areáli nemocnice a testovanie sa bude realizovať zatiaľ každý utorok. ,,K zriadeniu mobilného odberového miesta sme pristúpili z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 a aj preto, že v okrese Levoča nie je takéto odberové miesto […]

Svetový deň umývania rúk má v tomto období mimoriadny význam

14. októbra 2020

Pätnásty deň v októbri je označovaný ako Svetový deň umývania rúk. Niet pochýb o tom, že umývanie rúk a dodržiavanie základných princípov hygieny je dôležité bez ohľadu na spoločenské okolnosti. V súčasnej pandemickej situácii však naberá svetový deň umývania rúk omnoho väčší a dôležitejší rozmer. Základné princípy hygieny sú nám bežne vštepované od útleho detstva a stávajú sa pre nás prirodzenou […]

Zmena úradných hodín Mestského úradu od 2.10.2020

2. októbra 2020

O Z N Á M E N I E Oznamujeme širokej verejnosti zmenu úradných hodín Mestského úradu pre styk s verejnosťou: pondelok – piatok: od 8,00 h do 11,30 h     a od 12,30 h do 14,00 h. Uvedená zmena platí od 2. 10. 2020 do odvolania z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu v Slovenskej […]

Oznámenie primátora mesta k stretnutiam s verejnosťou

30. septembra 2020

Vážení Levočania, vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa pravidelné stredňajšie stretnutia s primátorom mesta a vedením mesta rušia. Svoje požiadavky na vedenie mesta prosíme zasieľať emailom na adresu: primator@levoca.sk alebo mesto@levoca.sk. Platí od 29.09.2020 do odvolania. Rovnako si dovoľujem vyzvať Vás, aby ste, pokiaľ je to možné, uprednostňovali emailovú komunikáciu s MsÚ v Levoči a to až do odvolania. Ing. Miroslav Vilkovský, MBA primátor […]