Aktuality

Demografia Levoče kopíruje celoslovenský trend

Red Minimalist Fashion New Blog Post Announcement Instagram Post – kópia (5)

Každý rok sa 11. júla celosvetovo oslavuje Svetový deň populácie. Slúži ako pripomienka na zodpovedanie si kritických otázok o rastúcej či ubúdajúcej populácii miest, súvisí s narastajúcimi nárokmi na miesto, zdroje, núti premýšľať o trvalo udržateľnom spôsobe života.

Ak poznáme lokálne tendencie – napríklad rastu či úbytku populácie v našom meste, dokážeme lepšie čeliť ďalším výzvam, riešiť zodpovedne plánovanie aj ďalšie súvisiace činnosti so strategickým rozhodovaním o veciach a s rozvojom akejkoľvek oblasti v našom meste.

Zvedavosť nás motivovala nahliadnuť práve na črtajúce sa tendencie v štatistických údajoch o populácii Levoče. Táto agenda presných dát o počte a štruktúre obyvateľov mesta (obce) patrí pod Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky, ktorého vedúcou je Ing. Jarmila Lisoňová a zároveň spresňuje: „Obyvateľ  obce je povinný hlásiť trvalý aj prechodný pobyt a povinná ohlasovňa pobytu generuje evidenciu obyvateľstva. V súčasnosti je to na úrovni aplikácie, ktorú máme vo vlastnej réžii a je to naša originálna kompetencia. Má určité integrácie na štátne registre, čo znamená, že evidujeme aj centrálny register obyvateľov Slovenskej republiky, taktiež centrálnu ohlasovňu aj register adries. Štát nám integráciu na tieto štátne registre umožňuje.

Aktualizujeme vlastne aj centrálny register adries, obyvateľov, zapracovávame oznamy v centrálnej ohlasovni na základe požiadaviek. Túto funkcionalitu môže využiť obyvateľ mesta, ktorý sa nachádza mimo územia mesta, ale môže funkcionality centrálneho registra takto využiť. Softvér, ktorý sme si zabezpečili vo vlastnej réžii, nám umožňuje generovať zoznamy podľa rôznych kritérií. Najčastejšie sú to rôzne zoznamy podľa vekovej štruktúry najmä kvôli podielovým daniam. Aj my máme povinnosti štatistického sledovania, aby sme, napríklad, vedeli prijať rozhodnutia na dennej báze pri práci na našich originálnych kompetenciách, napríklad pri zisťovaní počtu cudzincov cez cudzineckú políciu,  pri príprave volieb alebo vypracovávaní projektov a financovaní mesta.  Nám povinnosť ukladá štát vo forme zákona a my údaje reportujeme dvom inštitúciám – Ministerstvu vnútra a Okresnému úradu.“

Najaktuálnejšie údaje a z nich vyplývajúce štatistické ukazovatele sleduje sekcia Evidencia obyvateľstva, centrálny register pošty, súpisné a orientačné čísla domov. Spolupracuje s  redakciou Limky na príprave podkladov do Spoločenskej rubriky podľa mesačnej štatistiky o sobášoch, novonarodených a jubilujúcich občanoch mesta, ale to je určite iba zlomok povinností Mgr. Dariny Krajňákovej, ktorá pokračuje: „Sledujem a evidujem presné dáta o populácii mesta k danému dňu. Odhlasujem obyvateľov z evidencie pri úmrtiach, prihlasujem novonarodené deti, ale ak mám aktuálne údaje dopoludnia, poobede to už nemusí byť pravda.

Zistiť aktuálne tendencie v krivke počtu obyvateľov Levoče je jednoduché: je viacej úmrtí a odhlásení z trvalého pobytu ako prihlásených občanov a narodených detí. Dobre to vidieť pri koncoročných štatistikách. V roku 2021  sa nám narodilo 146 detí, v roku 2022 ich pribudlo 132, o rok neskôr – v roku 2023 už iba 89 detí. Klesajúci počet je výraznejší ešte v tomto aktuálnom roku, keď za prvých 5 mesiacov pribudlo do našej evidencie obyvateľov iba 42 novonarodených detí.“

Evidenčný softvér, s ktorým pracuje pani Krajňáková, dovoľuje porovnávať rôzne ukazovatele, nárast počtu dvoch krstných mien aj ich cudzokrajný pôvod, znižujúci sa počet sobášov, nárast počtu žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na území Levoče, Slovenska a odchod do zahraničia, najčastejšie Česka a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ale aj Švajčiarska a Írska, v minulom roku aj do Kanady.

A len ako zaujímavú informáciu vám ponúkame číslo 40. Je to priemerný vek obyvateľov nášho mesta a vieme ho špecifikovať aj podľa pohlaví. V čase našej uzávierky je priemerný vek žien 41,23 a mužov v našom meste 38,73 roka. Ak poznáte v Levoči muža, ktorý má 94 rokov, veľmi pravdepodobne je najstarším Levočanom, najstaršou obyvateľkou Levoče je 99-ročná žena.

Dnes nás je   13 990. Faktorov, ktoré ovplyvnia tento údaj v budúcnosti, je viac a každá demografická štruktúra obyvateľov prioritizuje iné aspekty spokojného života. Kľúčovými môžu byť bezpečnosť, dostupnosť bývania, kvalitná doprava a dostupná zdravotná starostlivosť, kvalitné školstvo či sociálne programy, pracovné príležitosti, kultúrne a športové zariadenia aj zelené verejné priestranstvá a okolitá príroda.

Výhodou je, že mnohé z oblastí – najmä kvalitný komunitný život, dobré sociálne vzťahy, čistotu verejných priestranstiev a ochranu životného prostredia, angažovanie sa v kultúrnom a spoločenskom živote a občianskych iniciatívach – vie ovplyvniť každý z nás.

Eva Malíšková

 

Galéria