Aktuality

Všetky aktuality

Zdravotná sestra z levočského covid oddelenia sa podelila o svoje skúsenosti. Svoju prácu vníma ako poslanie.

27. januára 2021

Pri každom kroku počuť šušťanie kombinézy. Zdravotná sestra z levočského covid oddelenia sa podelila o svoje skúsenosti. Svoju prácu vníma ako poslanie. Zdravotná sestra, Mgr. Daniela Podvojská pracuje na internom oddelení Nemocnice AGEL Levoča, ktoré je v súčasnosti oddelenie prijímajúce covid pozitívnych pacientov. Často majú prvú prestávku po štrnástej hodine, pracujú bez jedla, pitia a používania toalety. Jej povolanie je […]

Sumárne výsledky testovania COVID-19

27. januára 2021

Vážení obyvatelia, prinášame vám výsledky celoplošného skríningu obyvateľov na ochorenie COVID 19 za dve mobilné odberové miesta, ktoré zriadilo Mesto Levoča. V kine ÚSMEV a v športovej hale, ul. Francisciho testovanie prebiehalo počas 6 dní  od 21.1.2021 do 26.1.2021. Využili sme kombináciu absolvovania testov časovým rezervačným systémom i bez rezervácie, vďaka čomu hodnotíme priebeh ako efektívny a bezproblémový. Testovali sme […]

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

25. januára 2021

Tlačová správa Bratislava, 20. januára 2021 Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu […]

Levočská nemocnica prechádza na objednávkový systém antigénového testovania

18. januára 2021

V Nemocnici AGEL Levoča sa menia podmienky bezplatného antigénového testovania. Od 18. januára 2021 bude potrebné objednanie sa na test vopred elektronickou formou prostredníctvom webu korona.gov.sk. Dôsledkom toho by malo byť urýchlenie procesu testovania bez zdĺhavejšieho  čakania. ,,Odberové miesto COVID-19 je v našej nemocnici zriadené od 27. októbra a od tej doby prešlo už niekoľkými organizačnými zmenami. V súčasnosti […]

IBV Krupný jarok – vyhodnotenie 1. kola obchodnej verejnej súťaže

31. decembra 2020

Termín na predkladanie súťažných návrhov v rámci tejto súťaže uplynul dňa 11.12.2020. Záujem o  kúpu pozemku bol príjemným prekvapením – začiatkom decembra mesto komunikovalo s  viac ako 50-timi záujemcami. Svoj súťažný návrh vyhlasovateľovi doručilo nakoniec 33 účastníkov. Dňa 14.12.2020 sa konalo verejné otváranie obálok, na ktorom bola každá obálka po kontrole jej neporušenosti otvorená. Následne bol […]

Kedy sa lekár stane lekárom a čo má spoločné akútna medicína a šach?

31. decembra 2020

Faktorov, ktoré vplývajú na osudy pacientov je neskutočne veľké množstvo a liečba je len jedna časť. Primár súčasného covid Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny a námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice AGEL Levoča MUDr. Martin Hlubek sa podelil o svoje skúsenosti. Aké pozitíva možno vidieť v súčasnej situácii, prečo mu očaroval jeho odbor a čo má akútna medicína spoločné so šachom? […]

Levočská nemocnica si v ankete Nemocnica roka 2020 polepšila až o päť priečok

17. decembra 2020

Mimovládna nezisková organizácia INEKO hodnotila zdravotnícke zariadenia už po šiestykrát. Nemocnica AGEL Levoča si podľa jej prieskumu v ankete Nemocnica roka 2020 od minulého roka polepšila o päť priečok. Kategórie a vybrané ukazovatele boli kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosť, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť. V minulom roku 2019 bola levočská nemocnica, z celkového počtu 33 nemocníc, hodnotená vo svojej […]

Oznámenie o otváraní obálok – IBV Krupný jarok

10. decembra 2020

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže (OVS), vyhlásenej v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti, a to pozemkov parciel registra „C“, zapísaných v liste vlastníctva č. 3490, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, […]

Levočská nemocnica získala certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14 001

10. decembra 2020

Nemocnica AGEL Levoča získala certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14 001. Získanie certifikátu si vyžadovalo intenzívnu prípravu počas celého roka. Certifikát kvality, ktorý bol udelený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., je platný do 4. novembra 2023, kedy bude nemocnicu čakať obhajoba tohto certifikátu. Zámerom politiky Integrovaného systému manažérstva (ISM) je zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému riadenia […]

Na detskom oddelení v levočskej nemocnici už vládne vianočná atmosféra

9. decembra 2020

Personál na detskom oddelení si tradične každý rok už v období Mikuláša skrášľuje svoje priestory vianočnou výzdobou. Tohtoročný Mikuláš bol však iný ako po minulé roky, pretože sa ho nezúčastnili študenti zo Strednej odbornej pedagogickej školy v Levoči a ani zo Strednej zdravotníckej školy v Levoči, ktorí mali každoročne pre nás pripravený krásny program. Ani to nás však neodradilo […]

Levočská nemocnica pozmenila časový harmonogram testovania na COVID-19

8. decembra 2020

V Nemocnici AGEL Levoča je aktuálne možné sa dať otestovať na koronavírus tak najspoľahlivejšími PCR testami, ako aj bezplatnými antigénovými testami. Vzhľadom na veľký záujem verejnosti o testovanie sa nemocnica rozhodla vyjsť občanom v ústrety a pozmeniť časový harmonogram testovania na COVID-19. ,,Na odberovom mieste COVID-19 v našej nemocnici, ktoré je zriadené od 27. októbra, je možné tetovanie PCR metódou, […]

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI – PREŠOV EURÓPSKE MESTO KULTÚRY 2026

8. decembra 2020

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (ďalej „EHMK“). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske. Stať sa hostiteľom titulu EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského […]

Nový urgentný príjem v levočskej nemocnici nadobúda reálnu podobu

1. decembra 2020

Ani druhá vlna pandémie koronavírusu nezastavila pokračovanie výstavby nového urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Levoča. Hoci prvá vlna pandémie práce z časti spomalila, dnes je možné vidieť, ako stavba pokročila a nadobudla už reálne kontúry. ,,Aktuálne máme dokončenú celú stavbu vrátane elektriny, vody, kúrenia, zastrešenia a osvetlenia vchodu, ako aj terénne úpravy blízkeho okolia. Momentálne sa ešte finalizujú koncové […]

Obchodná verejná súťaž – IBV Krupný jarok

25. novembra 2020

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zastúpená Ing. Jánom Tancárom, konateľom spoločnosti  v y h l a s u j e v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž   o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti za nasledovných podmienok: I.        VYHLASOVATEĽ  SÚŤAŽE Obchodná spoločnosť Lesy mesta […]

Spustenie novej webovej stránky mesta Levoča

24. novembra 2020

Vážení občania a návštevníci mesta Levoča. 23. novembra 2020 sme spustili do prevádzky nové a moderné webové sídlo Mesto Levoča, ktoré bolo pripravené v spolupráci s dodávateľom – spoločnosťou MVI, s.r.o.. Náklady na vytvorenie nového portálu boli 16 tisíc €. Zmluva je podpísaná na dva roky. Počas tohto obdobia bude webový portál v spolupráci so spoločnosťou […]

V Ambulancii pre deti a dorast v levočskej nemocnici je okrem širokého spektra vyšetrení možnosť nastreľovania náušníc

24. novembra 2020

Ambulancia pre deti a dorast Nemocnice AGEL Levoča je v prevádzke už dva roky. V novembri 2018 prijala svojich prvých pacientov a v apríli 2019 už ordinovala v nových priestoroch. Výhodou ambulancie pod vedením MUDr. Eleny Dzurňákovej je, že sa nachádza v areáli nemocnice. Je hneď vedľa Všeobecnej ambulancie pre dospelých a prijíma aj nových pacientov.  V ambulancii sa ošetrujú […]

AKTUÁLNE INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM V MESTE LEVOČA

23. novembra 2020

23.11.2020 – ROZHODNUTIE – obnovenie školského vyučovania od 24. novembra 2020 20.11.2020 – Rozhodnutie, ktorým sa vydáva usmernenie k vykonávaniu testovania na ochorenie COVID-19 v meste Levoča v dňoch 21. 11. 2020 – 22. 11. 2020 18.11.2020 – 3. kolo testovania v meste Levoča 18.11.2020 – Levočská nemocnica realizuje bezplatné antigénové testovanie 27.10.2020 – Levočská nemocnica realizuje […]

Levočská nemocnica realizuje bezplatné antigénové testovanie

18. novembra 2020

V Nemocnici AGEL Levoča je od 18. novembra možné bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 pre širokú verejnosť. Tento krok umožnila vzájomná zmluva uzatvorená s Ministerstvom zdravotníctva SR.   ,,Odberové miesto COVID-19 v našej nemocnici zriadené od 27. októbra. Od dnešného dňa sa na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR stalo aj miestom, kde sa môžu prísť […]