Aktuality

Poznáme VÍŤAZOV súťaže LEVOČA NA JAR

1

Do hlasovania v súťaži LEVOČA NA JAR ste poslali viac ako 4600 hlasov.

Poznáme VÍŤAZOV súťaže

 

Súťaž LEVOČA NA JAR bola realizovaná v rámci projektu „Radnica otvorená komunitám (Radnica)“aktivity 4: Kulúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť, kód projektu: CLT01027.

Hlasovanie prebehlo online prostredníctvom dotazníka zverejneného na web stránke mesta Levoča www.levoca.sk a osobne vypísaním dotazníka, ktorý bol umiestnený na odd. CRaRM od 01.04.20236  do 15.05.2023.

 

Do súťaže sa zapojilo 180 diel z 12 školských zariadní. Hlasy boli odovzdané 105 dielám a 75 diel nedostalo žiaden hlas.

Počet hlasov cez online hlasovanie: 4594

Počet hlasov odovzdaných osobne: 9

Spolu počet hlasov: 4603

Z toho:

  • Platných – 4603
  • Neplatných – 0

 

VÝHERCOVIA

  1. miesto: Súkromná základná škola – 3.B – Noemi Ondzíková – Veľká Noc v Levoči, počet hlasov – 816
  2. miesto: Základná škola G. Haina, 3.C – Radka Sucháreková – Veľkonočné vajce na námestí, počet hlasov – 788
  3. miesto: Súkromná základná škola – 5.B – Alica Štefaňáková – Veľkonočná koláž, počet hlasov – 517 

Výhry

  1. cena – jednodňový poznávací pobyt so sprievodcom v partnerskom meste Stary Sacz, Poľsko – zabezpečená bude doprava a stravovanie.
  2. cena – prehliadka Spišského hradu so sprievodcom – zabezpečená bude doprava.
  3. cena – zážitkový deň v areáli Žabia cesta so sprievodcom – zabezpečené bude občerstvenie, bezplatné využitie vybavenia areálu, odborná prehliadka náučného chodníka.

 

ĎAKUJEME, ŽE STE PODPORILI MLADÉ TALENTY!

 

* celkové výsledky nájdete v priloženom súbore

 

 

 

 

Prílohy na stiahnutie