Aktuality

STANOVISKO MESTA LEVOČA K ZMENE LOKALITY VYBUDOVANIA MESTSKÉHO PARKU LIDL ČISTINKA

existujúce detské ihrisko

Mesto Levoča má záujem na znovuoživení lokality Detský raj, ktorá v minulosti slúžila levočským rodinám ako miesto oddychu a športového vyžitia. Žiaľ, jeho technický stav už dlhodobo  neumožňuje, aby slúžil svojmu pôvodnému účelu. Preto sa súťaž spoločnosti Lidl o ihrisko „Lidl Čistinka“ javila ako ideálna príležitosť na prinavrátenie života do tejto lokality v mestských hradbách. Obyvatelia Levoče spojili svoje sily a bok po boku s obyvateľmi okolitých obcí a miest pomohli Levoči k víťazstvu v tejto súťaži.

Nasledovala séria pracovných stretnutí zástupcov mesta Levoča, spoločnosti Lidl Slovenská republika a Krajského pamiatkového úradu, ktorých cieľom bolo vyriešiť všetky potenciálne problémy, súvisiace s umiestnením Lidl Čistinky do Detského raja, ktorý je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Žiaľ, aj napriek snahe všetkých zúčastnených strán nebolo možné nájsť kompromisné riešenia medzi oprávnenými potrebami ochrany pamiatkového fondu, stanovenými Krajským pamiatkovým úradom, priestorovými možnosťami danej lokality a potrebami spoločnosti Lidl Slovenská republika na úspešnú realizáciu stavby.

Z tohto dôvodu spoločnosť Lidl požiadala mesto Levoča o návrh inej lokality na výstavbu Lidl Čistinky. Mesto Levoča ako náhradnú lokalitu ponúklo verejné priestranstvo pri nákupnom centre na sídlisku Pri prameni. Spoločnosť Lidl túto lokalitu prijala a umiestnenie Čistinky na Sídlisku pri prameni schválilo aj Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.02.2024.

Ihrisko bude pozostávať zo štyroch modulov – Zábava pre najmenších, Grilovačka pre všetkých, Cvičím cvičíš cvičíme a Najlepšie športové výkony. Vďaka tomu by si svoje miesto na Lidl Čistinke mali nájsť všetci – najmenšie deti s rodičmi, kamaráti, celé rodiny aj športovci, ktorí tu budú mať k dispozícii rôzne workoutové prvky na posilňovanie tela, stolný tenis a multifunkčné ihrisko s basketbalovými košmi a bránkami na loptové hry. Moderný mobiliár bude doplnený novou pestrou zeleňou, pričom existujúce stromy ostanú zachované.

Preto veríme, že napriek zmene lokality sa tento zámer stretne s pochopením a pozitívnym ohlasom u všetkých Levočanov, ktorí svojimi hlasmi podporili Levoču v súťaži o toto moderné ihrisko.