Aktuality

Technické služby začínajú s rekonštrukciou prvého prístreška na autobusovej stanici

IMG_0514

Od pondelka 18. marca 2024 (od 8.00 hod.) začnú Technické služby Mesta Levoča s rekonštrukciou prístreška č. 1 na autobusovej stanici v Levoči. Dôvodom je nevyhovujúci stav prístreška. Stredový dažďový žľab je skorodovaný a neplní tak svoju funkciu. Krytina je rovnako na konci životnosti. Celkový stav prístreškov nepôsobí dôstojne aj vzhľadom na skutočnosť, že mesto Levoča je významné historické a pútnické miesto, je potrebná ich obnova.

Dnes začali TSML s prípravnými prácami, odpojili prístrešok od prívodu elektriny a demontovali svietidlá. Pripravili aj dočasné miesto nástupu č. 1, 2 a 3.

Rekonštrukcia je financovaná z podnikateľskej činnosti TSML – z financií, ktoré jednotliví dopravcovia hradia za užívanie priestorov autobusovej stanice. V pláne je aj modernizácia ďalších prístreškov, ktorá však závisí od finančných možností TSML.

DOLEŽITÉ PRE CESTUJÚCICH

Rekonštrukcia bude trvať 20 kalendárnych dní. Počas rekonštrukcie bude prístrešok č. 1 oplotený staveniskovým plotom. Premávka na autobusovej stanici bude upravená dočasným dopravným značením, ktoré bolo odsúhlasené na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Poprade. Dočasné miesta nástupu cestujúcich (nást. č. 1 smer Poprad, nást. č. 2 smer Prešov, nást. č. 3 smer Torysky, Brutovce) budú vyznačené dočasným dopravným vodorovným značením oranžovej farby.

Žiadame cestujúcich, aby sa v čase realizácie stavebných prác pohybovali po autobusovej stanici so zvýšenou obozretnosťou, a aby rešpektovali staveniskové značenie a nevstupovali do priestoru staveniska.