Aktuality

Primátor mesta Levoča na návšteve u maďarských partnerov v Keszthely

IMG_2248

Uplynulý víkend navštívil primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský maďarské partnerské mesto Keszthely, ktoré si pripomínalo udalosti revolúcie 1848 – 1849 a boja za slobodu. Oslavy štartovali sprievodom z Hlavného námestia a pokračovali slávnostnou prehliadkou a prednáškami v záhrade Balatonského múzea, ktoré vo svojej stálej expozícii zobrazuje život jazera Balaton a jeho okolia.

Počas mestskej slávnosti v záhrade Balatonského múzea vystúpili Mládežnícka dychová kapela Zalai Balaton z Vonyarcvashegy, Spevácky zbor Helikon, Súbor ľudového tanca Nagyváthy Zalaegerszeg SZC z Keszthelyi, ako aj študenti odborných škôl a vysokých škôl.

Z histórie:

Deň revolúcie a boja za slobodu (15. marec):

,,Na jar roku 1848 vrela revolučnými udalosťami celá Európa. Vo februári vypukla revolúcia v Paríži, v marci v Prahe, Viedni, Pešti, Miláne a Benátkach. 15. marca 1848 ráno v Pešti sa S. Petőfi vybral so svojimi druhmi z kaviarne Pilvax na univerzitu, kde sa k nim pridala revolučne naladená mládež. Neskôr obsadili Landererovu tlačiareň a bez povolenia cenzorov vytlačili požiadavky národa a Petőfiho báseň Nemzeti dal (Národnú pieseň). Popoludní pred Národným múzeom, kde M. Jókai prečítal dvanásť požiadaviek, zvučal refrén: „Otrokmi naďalej nebudeme…“ a pokračovali pred mestskou radnicou a budínskou väznicou.

15. marec je jedným z troch najvýznamnejších maďarských sviatkov. Považuje sa za začiatok revolúcie v rokoch 1848 a 1849. Slávny básnik (slovenského pôvodu) Sándor Petőfi (Alexander Petrovič) ju mal začať prečítaním vlastnej básne Povstaň, Maďar na schodoch budovy Národného múzea. Potom so svojimi druhmi, prezývanými „marcoví mladíci“, zabrali tlačiareň a vytlačili zoznam 12 požiadaviek národa vrátane slobody tlače. Schodisko múzea je preto miestom hlavných osláv, vystupujú tu ľudové súbory a predvádzajú sa scénky pripomínajúce revolúciu. Aj keď už historici dokázali, že Petőfiho recitácia je iba legendou.“

ZDROJ info