Aktuality

Miestne občianske a preventívne služby v Levoči budú pokračovať. Zvýši sa počet členov aj monitorované lokality

337867253_832639071856774_3387305394051538087_n

Mesto Levoča sa opäť zapojilo do výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 s projektom Miestne občianske a preventívne služby v meste Levoča. Po novom budú v Levoči a v mestskej časti Levočské Lúky pôsobiť 12 členovia služby a monitorovať budú aj centrum mesta.

Levoča uspela s projektom miestnych občianskych služieb už po tretíkrát. „Mesto Levoča vyhlásilo oficiálne výberové konanie na členov MOaPS s uzávierkou 10. januára 2024. Celkovo sa nám prihlásilo 32 uchádzačov. Po kontrole obsahu doručených obálok komisia skonštatovala, že všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady a boli pozvaní na pohovory, ktoré prebehli 23. januára. Dostavilo sa 27 uchádzačov, po ich odprezentovaní sa sme vytvorili užší výber, ktorý je aktuálne vo finálnom posudzovaní. Od 1. februára by mali byť hliadky v činnosti pod vedením náčelníka mestskej polície,“ povedal prednosta Mestského úradu v Levoči Nikolaj Kučka.

MOaPS bude mať po novom 12 členov, čo je o 4 členov viac ako v predchádzajúcich dvoch obdobiach. Zmenou je i dĺžka realizácie projektu z 15 na 30 mesiacov. „V meste Levoča bude pôsobnosť hliadky zameraná prevažne na lokalitu Nad tehelňou, Predmestie, sídlisko Západ a okolie predajní Lidl a Billa. V mestskej časti Levočské Lúky bude pôsobnosť hliadky zameraná prevažne na okolie obytných častí a autobusových zastávok. Nová hliadka bude monitorovať Námestie Majstra Pavla a priľahlé ulice, Námestie Štefana Kluberta a hradbové opevnenie. Pri výkone svojej činnosti budú hliadky MOaPS úzko spolupracovať s mestskou políciou, komunitnými pracovníkmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, OOPZ  a inými inštitúciami,“ povedal náčelník Mestskej polície v Levoči Róbert Jendričák.

Hlavnou aktivitou „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK“, na ktorú je projekt zameraný, sa zlepšia novonadobudnuté teoretické a manuálne zručností členov MOaPS. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít budú mať vytvorené ideálne podmienky pri hľadaní si práce v podobnej oblasti a zamestnať sa. Zároveň realizáciou činnosti miestnej občianskej a preventívnej služby mesto získa kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá realizáciou aktivít prispeje k celkovému zveľadeniu mesta a rizikových lokalít, čím sa zlepšia sociálne pomery a životné podmienky nielen pre populáciu MRK, ale aj pre všetkých obyvateľov mesta.

Financované Európskou úniou.