Aktuality

ZÁSTUPCOVIA PROGRAMU INTERREG POĽSKO – SLOVENSKO NAVŠTÍVILI V RÁMCI ŠTUDIJNEJ CESTY LEVOČU

IMG_0253

Dnes dopoludnia naše mesto navštívili zástupcovia Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko,  do ktorého sa Levoča zapája už od roku 2004. Cieľom návštevy bol monitoring zrealizovaných projektov v programovacích obdobiach rokov 2004 – 2021.

Delegáciu privítal primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, ktorý v príhovore pripomenul spoločné zrealizované projekty. „Vďaka partnerstvu s mestom Starý Sacz sa nám podarilo v meste Levoča zrealizovať od roku 2004 veľa zaujímavých projektov. Naša spolupráca však začala už v roku 1996 a pokračovala podpisom Deklarácie o vzájomnej pomoci v roku 2003,“ priblížil primátor mesta Miroslav Vilkovský. „Cieľom našej študijnej cesty je ukázať partnerom, v akom stave sú projekty cezhraničnej spolupráce zrealizované v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko, ale aj zistiť, aké sú ich vízie, na akých ďalších projektoch chcú spolupracovať. Levoča má veľa príkladov dobre napísaných aj zrealizovaných projektov, napríklad posledný projekt Žabia cesta, ktorý sa realizoval v partnerstve s mestom Starý Sacz,“ priblížil Michal Stawarski riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“.

Mesto Levoča plánuje v spolupráci pokračovať a realizovať projekt „Revitalizácie amfiteátra“. „V meste Starý Sacz plánujeme ako zrkadlový projekt k amfiteátru vybudovať podobný objekt, ktorý by bol centrom stretávania sa ľudí, centrom zábavy pre deti aj centrom rekreácie,“ povedal zástupca primátora Starého Saczu Kazimierz Gizicki.

Delegácia sa po prezentácii presunula do multifunkčného areálu s relaxačno-oddychovou zónou a náučným chodníkom Žabia cesta a priamo na mieste si prezrela výsledky projektu.


Projekty a aktivity realizované v Levoči v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko.

  • V prvom programovacom období 2004 – 2006 bol zrealizovaný projekt „V minulosti je naša budúcnosť“, v rámci ktorého sa zrekonštruovalo átrium v priestoroch mestského divadla aj kedy sa uskutočnili podujatia prvé Dni Majstra Pavla – Karpatský remeselný trh, Plenér Majstra Pavla, Zimné radovánky na snehu.
  • V druhom programovacom období 2007 – 2013 išlo o projekty „Starý Sacz – Levoča – karpatské mestečká s klímou“. Novátorsky cezhraničný produkt kultúrnej turistiky“, v rámci ktorého sa zrealizovali Dni Majstra Pavla 2009 – 2011, označenia ulíc, označenia prevádzok, informačné tabule, workshopy, súťaže, mobilná aplikácia, spracovanie brožúrky Stary Sacz a Levoča – karpatské mestečka sklímou a záverečná konferencia.
  • Počas tretieho programovacieho obdobia 2014 – 2020 sa zrealizoval projekt Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol“, v rámci ktorého prebehlo reštaurovanie a modernizácia Fontány Dobročinnosti na Námestí Majstra Pavla a Odborné sympózium na tému ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva.
  • V roku 2018 sa zrealizoval projekt Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi aLevoči“, ktorého súčasťou bola rekonštrukcia a adaptácia časti pamiatkového objektu veže Baziliky sv. Jakuba a jej premena na turistické informačné centrum a workshopy v meste Levoča a v Starom Saczi.
  • V rokoch 2019 – 2020 sa realizoval projekt PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA. Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno – prírodných atrakcií miest Stary Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina“, vďaka ktorému sa vybudovala Žabia cesta, prebehli konferencie, workshopy, vydala sa populárno-náučná publikácia „Žabia cesta“ (1. miesto v súťaži NAJ propagačný materiál Slovenska), vytvorili sa spoty a propagačné materiály.

Galéria