Aktuality

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK V TÝCHTO DŇOCH ČISTÍ LEVOČSKÝ POTOK

330444040_161484923377650_319562324996467119_n

Mesto Levoča žiadalo SHP o realizáciu vyčistenia vodného toku Levočského potoka v jeseni minulého roku. Nachádzali sa v ňom náletové dreviny, ktoré bránili plynulému odtoku vôd. Pri extrémnych zrážkach sa tak zvyšovalo riziko záplav a následných škôd.

To sú hlavné dôvody, prečo sa mesto rozhodlo požiadať vodohospodárov o preventívne opatrenia, periodickú údržbu vodného toku a pravidelné odstraňovanie náletových drevín v jeho koryte, ako aj odstránenie sedimentov, ktoré tvoria prekážky pre plynulý odtok vôd.

Aktuálne prebieha čistenie v lokalite na Sídlisku Západ.

Galéria