Aktuality

Primátor mesta Levoča diskutoval s pozvanými hosťami o zmene Územného plánu mesta Levoča v mestskej časti Levočské Lúky

IMG_6201

Mesto Levoča navštívil poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák, riaditeľ Odboru regionálnej koordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Eduard Čonka a poslanec Národnej rady SR Peter Pollák ml.

Primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský diskutoval s pozvanými hosťami o zmene Územného plánu mesta Levoča v mestskej časti Levočské Lúky, v ktorej bývajú prevažne obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity. Cieľom stretnutia bola tiež výmena skúseností a informovanie o základných problémoch obyvateľov tejto komunity v meste. “V mestskej časti Levočské Lúky máme nevyužité pozemky vo vlastníctve mesta. Je tu záujem o individuálnu bytovú výstavbu, na aprílové mestské zastupiteľstvo pripravujeme zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Už v prvej fáze by tu mohlo vyrásť 12 rodinných domov. V správe Slovenského pozemkového fondu sú i pozemky, ktoré by mesto mohlo použiť na výstavbu verejnoprospešných objektov. O ich získaní práve prebiehajú rokovania,” povedal primátor mesta Miroslav Vilkovský.

V mestskej časti Levočské Lúky aktuálne prebieha infraštrukturálny projekt dobudovania ciest a chodníkov.  “Mesto Levoča dlhodobo realizuje projekty zamerané na marginalizované rómske komunity, stále je tu však veľa práce. Som rád, že má mesto pripravené projekty, ktoré by mohli pomôcť ľuďom žijúcim v marginalizovaných rómskych komunitách priamo v meste, ale aj v mestskej časti Levočské Lúky. S vedením mesta sme hovorili napríklad o možnosti vzniku komunitného centra priamo v Levoči. V oboch lokalitách sú požiadavky na bytovú a individuálnu domovú výstavbu,” povedal poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva komunitného centra a materskej školy v mestskej časti Levočské Lúky. “Som rád, že projekty financované zo zdrojov Európskej únie plnia svoj účel a držím palce mestu, aby naďalej pokračovalo v rozbehnutej práci,” dodal na záver.

Galéria