Aktuality

Pracovné rokovanie vedenia Levoče so zástupcami partnerského mesta Gmina Stary Sącz

334519780_163844929839272_3457147222710079531_n

V závere týždňa navštívili Levoču predstavitelia partnerského mesta Starý Sacz, ktorí s vedením Levoče diskutovali o ďalšej možnej projektovej spolupráci v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

Po rokovaní si delegácia pozrela, ako napreduje rekonštrukcia prízemia radnice. Obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky prebieha v rámci projektu Radnica otvorená komunitám, ktorého je Starý Sacz partnerom. Projekt je realizovaný v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Mesto Starý Sacz je partnerským mestom Levoče od roku 2003. Z hľadiska realizácie spoločných projektov je to náš najbližší a najdôležitejší partner. Z posledných realizovaných projektov spomenieme multifunkčný areál s relaxačno-oddychovou zónou Žabia cesta

Galéria