Aktuality

POTRAVINOVÁ POMOC V LEVOČI

IMG_8150

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s mestom Levoča a Spišskou katolíckou charitou rozdávali 28.03.2023 potravinové a hygienické balíčky sociálne najzraniteľnejším osobám a rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým je poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi.

Ľudia, ktorým sú balíčky určené, o túto pomoc žiadať nemuseli.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Bratislave vypracovalo pre mesto Levoča zoznam 382 príjemcov 502 potravinových balíkov a 138 príjemcov 393 hygienických balíkov.

Balíček dostali tí občania, ktorí spĺňali kritéria stanovené Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny.

Ďakujeme Spišskej katolíckej charite za pravidelnú pomoc pri rozdávaní potravinovej pomoci.

 

Prílohy na stiahnutie