Aktuality

Počas kontrolného dňa stavby „Obnova radnice – 1. etapa“ si radnicu pozreli aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Levoči

IMG_0155

Včera popoludní previedla Ing. Arch. Magdaléna Janovská poslancov levočského mestského zastupiteľstva radnicou, predstavila im, čo obnáša rekonštrukcia suterénu a prízemia a predstavila im najvýznamnejšie objavy, ktoré obnova priniesla. Patrí medzi ne napríklad novoobjavený gotický portál, novoobjavené niky v prejazde, nález staršej maľby barokovej v čajovni, či v reprezentačnej miestnosti na jednom okennom ostení objavený mestský erb a na druhom okennom ostení objavená maľba s polpostavou svätca – pravdepodobne Martina Luthera.

Historicky najzaujímavejší objav boli staré dosky zabudované pod stenami. To znamená, že priečky boli postavené na starších drevených fošňových podlahách a tie sa podarilo dendrochronologicky datovať do roku 1415. Rekonštrukcia radnice tak prepisuje históriu nášho mesta, keďže sa predpokladalo, že vznikla o viac ako 100 rokov neskôr.

Prízemie, ktoré bolo poškodené požiarom v 18. storočí stratilo plnohodnotný charakter a doposiaľ nikdy nebolo plnohodnotne obnovené.

Medzi najzávažnejšie problémy, pre ktoré bolo nutné k rekonštrukcii pristúpiť bol nevyhovujúci stav budovy, ktorá bola dlhodobo podmáčaná spodnou vodou v suteréne. Podzemná voda spôsobovala praskanie, vysoké známky zasolenia a zavlhnutia stien, omietok a degradovaných povrchov podláh, úniky tepla a vysoké náklady na prevádzku objektu, nekvalitné okenné a dverné výplne v obvodových stenách.

 

Zámerom projektu „Radnica otvorená komunitám (Radnica)“, aktivity 4: Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť, kód projektu: CLT01027“  je oživenie autenticity pamiatky stavebnými a reštaurátorskými práca a jej následná prezentácia nadväzujúca na historický odkaz – mesto slúžiace rôznym komunitám, ktoré svojimi aktivitami prispejú k zviditeľneniu kultúrneho dedičstva rešpektujúc jej historickú hodnotu a pôvodnú funkciu.

„Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa“ by mala byť dokončená v máji tohto roku.

Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Galéria