Aktuality

OSLAVY SVIATKU DŇA MATIEK V DEJINÁCH LEVOČE

Oslavy v minulosti FB

Druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek, aby sme si pripomenuli tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Deň matiek je dňom, keď sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete. Prvýkrát bol verejne slávený v roku 1908 v Amerike a v roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku. Tento sviatok sa na územie Československa dostal až v roku 1923. Pričinila sa o to Alica Masaryková, dcéra prezidenta T. G. Masaryka. Dátum osláv nikdy nebol presne daný, v Levoči prebiehali oslavy kedykoľvek v priebehu mája.

Prvýkrát sa stretávame s oslavou Sviatku matiek v Levoči v roku 1929. Menšia slávnosť je zaznamenaná v kronike Rímskokatolíckej ľudovej školy chlapčenskej 12. mája, kde boli pozvaní rodičia a program bol vyplnený recitáciami a spevom žiakov. Aj Okresný osvetový zbor v Levoči s dorastencami Československého červeného kríža, Štátnej ľudovej a meštianskej školy v Levoči a hosťom – Meštianskou dievčenskou školou v Brne – pripravili 26. mája Slávnosť matiek v budove Štátnej meštianskej školy v Levoči  s recitačným programom a divadelnou hrou „Anička“.

V roku 1931 začalo organizovať slávnosti Dňa matiek Zemské ústredie starostlivosti o mládež na Slovensku, a to prostredníctvom okresných pobočiek, školských inšpektorátov a správou jednotlivých škôl, pričom boli zapojené do príprav aj všetky miestne spolky. V nasledujúcom roku už prebiehali oslavy 29. mája za účasti všetkých miestnych škôl, spolku slovenských žien Živena, miestneho odboru Matice slovenskej, aj Československého červeného kríža. Slávnosť pripravená miestnym odborom starostlivosti o mládež sa mala uskutočniť v mestskej záhrade, ale pre nepriaznivé počasie musela byť presunutá do veľkej dvorany hotela Tatra (dnes budova divadla). Žiactvo sa zišlo na dvore štátneho reálneho gymnázia, odtiaľ išiel sprievod s alegorickým vozom po celom hlavnom námestí do hotela Tatra. Slávnostnú reč predniesol profesor Ján Zaic a potom žiaci všetkých slovenských škôl odprezentovali básne, spevy a tance. Spoluúčinkovala aj vojenská hudba pešieho pluku č. 37.  Bufet usporiadal spolok slovenských žien Živena. Vstupné na slávnosť bolo dobrovoľné a výťažok sa použil na dobročinné ciele. V ďalších rokoch prebiehali slávnosti Sviatku matiek v Levoči v podobnom duchu, pričom sa sprievod, ktorý tvorilo niekedy až 2000 detí všetkých levočských ľudových, meštianskych, stredných škôl a učiteľského ústavu, zastavil pri bývalom župnom dome a vypočul si prejavy o význame tohto dňa. Na promenáde si mohli účastníci vypočuť koncert vojenskej hudby a popoludní sa opäť v budove hotela Tatra konala akadémia s bohatým programom.

Untitled, Fri Apr 14, 2023, 9:37:00 AM, 16C, 4060×5390, (1317+1153), 100%, bent 6 stops, 1/25 s, R47.9, G63.3, B80.0

Vznik Slovenského štátu priniesol aj zmenu názvu osláv Dňa matiek. V roku 1940 totiž všetky kultúrne spolky usporiadali v Levoči oslavy Dňa slovenskej rodiny s totožným programom ako predchádzajúce roky. V rokoch 1941 až 1943 bol veľkolepý program osláv za spolupráce škôl usporiadaný nielen Okresnou starostlivosťou o mládež, ale aj Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a bol spojený s dňom Hlinkovej mládeže.

Po druhej svetovej vojne sa opäť levočské školy a spolky s radosťou vrátili k organizovaniu rôznych štátnych sviatkov, medzi ktorými nechýbali ani oslavy venované matkám. Už v roku 1946 patril Deň matiek medzi najväčšie oslavy s množstvom divákov. Slávnostný sprievod idúci mestom tvorili pestrofarebné krojované skupinky detí  – námorníkov, chlapcov s valaškami, kuchárov, kolobežkárov, vojakov so šabľami, dievčatami s kočíkmi a pritom niesli  transparenty s nápismi o matke. Všetky žiačky dievčenskej meštianskej školy boli vyobliekané v červených šatách. Popoludní  v mestskom divadle  prebehla slávnostná akadémia, na ktorej každá škola vystúpila s jedným bodom programu.

Po februárovom prevrate v roku 1948 sa oslavoval Deň matiek len do roku  1950. Po nástupe komunistického režimu bol postupne tento sviatok nahradený marcovým Medzinárodným dňom žien.  Tradícia Dňa matiek bola obnovená až v roku 1989, keď sa začal oslavovať každoročne v druhú májovú nedeľu. V Levoči však už  nemal taký veľký slávnostný celospoločenský rozmer ako v období prvej Československej republiky.

 

                                                                                                 PhDr. Slávka Sámelová
Spišský archív v Levoči

Milé mamky, starké, babky, nech je okrem nedele 14. mája aj ďalších 364 dní pre vás sviatkom!