Aktuality

Obnovené priestory levočskej radnice navštívili zástupcovia donorských štátov Grantov EHP a Nórska

IMG_5649

V rámci výročného stretnutia Grantov EHP a Nórska levočskú radnicu, premiérovo aj jej obnovené priestory, navštívili zástupcovia Slovenska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Obnova prízemia a suterénu historickej budovy sa realizovala od roku 2021 v rámci projektu Radnica otvorená komunitám (Radnica)“, kód projektu: CLT01027“.  Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Je pre mňa veľkým potešením vidieť výsledky tejto rekonštrukcie. Počas uplynulých rokov sme prispeli a donorovali projekty v mnohých regiónoch Slovenska. Boli to projekty zamerané na sociálnu inklúziu, projekty venované minoritám. Pre bohatú kultúru a históriu Slovenska sú práve kultúrne projekty podporované významne. Vieme, že za každým projektom je enormné množstvo práce, počnúc plánovaním, dokumentáciou a počas prehliadky sme videli, aké množstvo ľudí bolo do projektu obnovy zapojených. Patrí vám obrovský obdiv a úcta. Ďalším cieľom našich grantov je podporovať lokálnu spoluprácu a dúfame, že naše partnerstvo bude pokračovať aj po skončení projektu. Výsledky obnovy sú prekrásne a tešíme sa, keď bude tento priestor zaplnený verejnosťou,“ povedala Torill Johansen   z nórskeho ministerstva zahraničných vecí.

O potrebe väčšej rekonštrukcie prízemia a suterénu budovy historickej radnice sa začalo diskutovať už v roku 2012. Medzi najzávažnejšie problémy radnice patril dlhodobo nevyhovujúci stav a suterén podmáčaný spodnou vodou, ktorá zaplavovala celý priestor. Obnova priniesla nové poznatky o histórii Levoče a niekoľko zaujímavých nálezov.Najzaujímavejší objavom obnovy boli staré dosky z fošňových podláh, ponechané pod mladšími stenami. Ich sťatie sa podarilo dendrochronologicky datovať do roku 1415. Vďaka tomu môžeme posunúť vznik radnice zhruba o 100 rokov skôr, ako sa doposiaľ predpokladalo a radnica tak prepisuje históriu Levoče. „Na dnešnej návšteve ste mali možnosť vidieť, čo sa v priestoroch radnice za posledných 18 mesiacov podarilo zrekonštruovať. Keď sme do tohto projektu šli, v začiatkoch sme my, ako samospráva, mali malú dušičku, no keď vidíme výsledok, určite to stálo za to. Táto radnica absolvovala niekoľko rekonštrukcii, no tak významný zásah do prízemia a suterénu sa za 600 rokov nerealizoval, “ povedal primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský. 

Mesto získalo na realizáciu projektu projektový grant vo výške 849 955 eur, na stavebné práce bola schválená suma 570 000 eur. Zámerom projektu je oživenie autenticity pamiatky stavebnými prácami a reštaurátorskými prácami a jej následná prezentácia nadväzujúca na historický odkaz – mesto slúžiace rôznym komunitám, ktoré svojimi aktivitami prispejú k zviditeľneniu kultúrneho dedičstva rešpektujúc  historickú hodnotu a pôvodnú funkciu radnice. V mene Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie by som sa, ako správca programu:  Kultúra, chcela poďakovať donorom z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu za podporu, ktorú nám poskytujú a za dôveru, ktorú majú v naše projekty. S ich pomocou, aj vďaka spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu, môžeme realizovať množstvo významných projektov a prispievať tak k rozvoju regiónov, znižovaniu regionálnych rozdielov a zapojeniu komunít do priestoru, a to, veríme, bude prebiehať aj v Levoči. Z nášho pohľadu bola realizácia projektu relatívne bezproblémová. Tento projekt bol podporený vďaka donorom z rezervného zoznamu, čo znamená, že projektu verili. Projekt má viacerých partnerov, a to vytvára dobrý kontext pre rozvíjanie a revitalizáciu celého priestoru, “ dodáva Iveta Turčanovágenerálna riaditeľka sekcie operačného programu Technická pomoc MIRRI, ktoré je  zároveň správca Grantov EHP a Nórska a ich implementácie.

Zástupcovia donorských štátov si v po prijatí na radnici prehliadli obnovené priestory radnice v sprievode primátora mesta a generálnej architektky projektu obnovy Magdalény Janovskej.

Galéria