Aktuality

Mesto Levoča sa pripája k protestu pod názvom „Mestám a obciam zhasína nádej“

zhasnute_svetla_25_1_23_1

Mesto Levoča sa pripája k protestu
pod názvom Mestám a obciam zhasína nádej,
ktorú pripravuje Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s mestami a obcami Slovenska.

Dňa 30. januára 2023 (t.j. v pondelok),
v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. na Námestí Majstra Pavla
zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút.

Cieľom protestnej akcie je reakcia na vážnu situáciu v samospráve, ktorá súvisí s ekonomikou, energetikou,
ako aj s rozhodnutiami vlády, ktoré majú negatívny dopad na samosprávy, a teda aj všetkých občanov.