Aktuality

MESTO LEVOČA RIEŠI MIMORIADNU SITUÁCIU V SÚVISLOSTI S PREPADNUTOU MOSTNOU KONŠTRUKCIOU V MESTSKEJ ČASTI LEVOČSKÁ DOLINA

IMG_8948

Včera v ranných hodinách, približne o 8:00 hod., došlo v mestskej časti Levočská dolina k prepadnutiu mostnej konštrukcie. Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil, znemožnený bol však prejazd motorovými vozidlami pre približne 30 ľudí žijúcich v tejto lokalite.

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti, bola na území mesta o 10:00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia. Pri prejazde vozidla, ktoré prevážalo betón na stavebné práce cez mostné teleso /most/ došlo k deštrukcii tohto mosta a následnému uviaznutia vozidla na tomto moste.

Správa a údržba ciest PSK v súčinnosti s Mestom Levoča pracujú na dodávke, osadení a montáži dočasného mosta, čím sa obnoví funkčnosť prechodu miestneho obyvateľstva. Rieši sa aj vyprostenie uviaznutého vozidla na poškodenom moste.

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a Správe a údržbe ciest PSK za promptnú pomoc s riešením situácie aj so zabezpečením pontónového mostu.

Galéria