Aktuality

Mesto Levoča a Východoslovenská distribučná, a.s. zorganizovali pre primátorov a starostov Spiša Regionálny deň

IMG_0349

Zástupcovia takmer 50 samospráv diskutovali o problémoch, ktoré ich v súvislosti s dodávkami elektrickej energie trápia. „Po krízových rokoch a tak vysokom navýšení cien za elektrickú energiu je dôležité, aby samosprávy vedeli, ako ďalej konať. Môžeme tu diskutovať o prognózach a možných riešeniach, a vopred sa na veci pripraviť,“ povedal primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, ktorý otvoril podujatie príhovorom.

Medzi nosné témy dnešného stretnutia patrili najmä nárast cien elektriny, možné úspory, ale aj rozvoj distribučnej sústavy, verejné osvetlenie a fotovoltaické panely.

Galéria