Aktuality

LEVOČA SA PRIPRAVUJE NA VÝSTAVBU KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

stojiska

Mesto sa rozhodlo riešiť súčasný nepriaznivý stav kontajnerových stanovíšť v obytnom prostredí. V spolupráci s Technickými službami mesta Levoča pracujú na vybudovaní funkčných, inovatívnych, estetických, variabilných, zastrešených a uzamykateľných kontajnerových stojísk. Prvým krokom je vypracovanie návrhu dvoch pilotných kontajnerových stojísk na Sídlisku Západ.