Aktuality

Levoča oslávila 25. výročie spolupráce partnerských miest

IMG_6644

V piatok 23. júna 2023 v Levoči oficiálne odštartoval ďalší ročník Kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla 2023, ktoré bol tento rok spojený s oslavami 25. výročia spolupráce partnerských miest s mestom Levoča. Súčasťou osláv bolo aj slávnostné otvorenie novozrekonštruovanej časti budovy radnice v rámci projektu „Radnica otvorená komunitám“.

Pozvanie do Levoče na oslavy 25. výročia prijali zástupcovia 4 partnerských miest – Starý Sacz, Kalwaria Zebrzydowska, Lancut a Litomyšl. Pred rokmi s nimi mesto Levoča podpísalo Deklaráciu miest o partnerstve na základe dlhodobých priateľských vzťahov a na ochote udržiavať partnerské vzťahy medzi nimi s poslaním:

 • rozvoja spolupráce,
 • ochrany a zhodnocovania historického a kultúrneho dedičstva, nachádzajúcich sa na území miest,
 • podpory ekonomického rozvoja zameraného na trvalo udržateľný rozvoj kvalitného cestovného ruchu,
 • rozvoja spoločných projektov zahrňujúcich sféru kultúry, športu a vzdelávania,
 • výmeny odborných poznatkov, skúseností v uvedených oblastiach
 • dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou zahraničnej i vnútornej politiky.

„Už 25 rokov vytvárame partnerstvá medzi školami, prebiehajú kultúrne výmeny súborov, výstavy, divadelné predstavenia aj športové a turistické aktivity. Tvoríme spoločné projekty zahrňujúce sféru kultúry, športu a vzdelávania a vzájomne si vymieňame skúsenosti v oblasti komunálnej politiky,“ hovorí primátor mesta Miroslav Vilkovský.

Program osláv odštartoval slávnostným otvorením obnovených priestorov radnice a pokračoval oslavami v budove mestského divadla. Zástupcovia partnerských miest sa zapísali do pamätnej knihy mesta a prihovorili prítomným. Pri tejto príležitosti podpísali Deklaráciu o pokračujúcom partnerstve, v ktorej sa zaviazali podporovať a prehlbovať:

 • spoluprácu v oblastiach kultúry a vzdelávania,
 • spoluprácu medzi školami a športovými klubmi,
 • rozvoj turistiky a cestovného ruchu,
 • konzultácie odborníkov v  riadení samosprávy,
 • rozvoj malého podnikania,
 • vytváranie lepších životných podmienok občanov oboch miest,
 • projekty cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce,
 • koordináciu strategických záujmov v rámci Európskej Únie.

„Táto dohoda je zároveň príkladom, ako možno postupovať a hľadať riešenia pri zabezpečení sociálnej stability a udržateľného rozvoja Slovenska. Želám nám veľa úspechov na tejto ceste,“ dodáva primátor.

 

Galéria