Aktuality

DEŇ UČITEĽOV 2023

IMG_8453

V budove mestského divadla sa 28.03.2023 konal slávnostný večer pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý pre učiteľky a učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pripravilo Oddelenie školstva a Školský úrad mesta Levoča, a Komisia školstva a sociálnych vecí pri mestskom zastupiteľstve.

V úvode sa prítomným prihovorila Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Mária Choborová, ktorá okrem iného ocenila aj prácu pedagógov počas náročného obdobia pandémie COVID-19. „Bolo to obdobie, kedy učitelia a najmä riaditeľky a riaditelia škôl museli operatívne reagovať na vzniknutú situáciu. Niektoré dni bolo potrebné zabezpečiť prezenčnú formu vyučovania, vzápätí dištančnú formu. To, čo platilo večer, ráno už bolo zmenené. Počas tohto obdobia sme zistili, akí sme kreatívni, kooperatívni, interaktívni, nápadití, pohotoví využívať dostupné materiálno-technické pomôcky vrátane IKT, ale najmä krehkí a zraniteľní. A tak prichádzame k záveru, že aj toto obdobie sme prekonali bez závažných problémov obohatení novými poznatkami a skúsenosťami pri nazieraní do detských či žiackych duší,“ povedala v príhovore Mária Choborová.

Zástupca primátora mesta Pavol Papcun a prednosta Mestského úradu v Levoči Nikolaj Kučka odovzdali riaditeľkám a riaditeľom škôl ďakovné listy pre školy a popriali im veľa síl a trpezlivosti do ďalšej práce.

Zlatým klincom programu a poďakovaním pre pedagogičky a pedagógov bol koncert charizmatického speváka Štefana Šteca a kapely Fajta.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pôsobí v Levoči 5 materských, 3 základné školy a základná umelecká škola a centrum voľného času. Žiakov v nich učí dohromady 164 pedagogických zamestnancov. Najvyšší počet učiteliek a učiteľov, spolu 40, má Základná škola na ulici Gašpara Haina. Z materských škôl pracuje najviac pedagógov, spolu 12, v Materskej škole na Francisciho ulici.

 

 

 

 

Galéria