Aktuality

XI. pracovné dni neuropsychiatrie

16291FA7-777B-4BFA-BF15-C80DD26825EC

XI. pracovné dni neuropsychiatrie

Po niekoľko ročnej prestávke prebiehajú opäť v meste Levoča v dňoch 28.4.2022 – 29.4.2022 XI. pracovné dni neuropsychiatrie. Hlavnými organizátormi sú Slovenská neurologická spoločnosť, Česká neurologická spoločnosť, Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť, Neurologické oddelene NsP Spišská Nová Ves, a.s. Svet zdravia, I. neurologická klinika LF a FNUSA a Centrum pro neurovědy CEITEC, Masarykova univerzita, Brno a Oddelenie FBLR Nemocnica Agel Levoča a.s.. Odborným garantom je MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

Cieľom stretnutia je odovzdávanie odborných poznatkov, týkajúcich sa niektorých neurologických ochorení. Sústavné vzdelávanie a vymieňanie si vedomostí a skúseností odborníkmi zvyšuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Nie len na národnej úrovni ale aj na európskej úrovni je mimoriadne zdôrazňovaná potreba vzájomného prepájania výskumu, inovácií a vzdelávania.

Účastníkov pracovných dní neuropsychiatrie privítal primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

Galéria