Aktuality

VÝZVA OBYVATEĽOM MESTA LEVOČA O ZAPOJENIE SA DO HLASOVANIA PROJEKTU

Levoca_plagat

Mesto Levoča sa zapojilo do projektu s názvom Zelené športové oddychové zóny „Lidl Čistinka“, v ktorom je nevyhnutná účasť obyvateľov v hlasovacej súťaži. Jedná sa o vybudovanie nového mestského parku spoločnosťou Lidl na parcele KNC2888/332 (plocha v blízkosti  Základnej školy Francisciho).

Pozemok umožňuje umiestnenie štyroch prepojených modulov. Každý modul bude mať výmeru  12m x 12m alebo 15m x 15m v celkovej výmere 657 m². Pôjde o variabilné usporiadanie priestoru, v ktorom každý modul by mal svoju funkciu a charakter, pričom spolu by tvorili kompaktnú zónu s názvom Lidl Čistinka. Takto vyskladaný mestský park z modulov by dokázal pokryť potreby každého obyvateľa a užívateľa verejného priestoru v meste Levoča.

Pomôcť mestu Levoča získať Lidl Čistinku môže každý z nás. Päť miest získa jednu Lidl Čistinku. Mestá sú rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií a Lidl Čistinku získa v každej kategórií jedno mesto s najvyšším počtom hlasov.  Zapojiť  sa môže každý zákazník, ktorý od 15. augusta do 25. septembra 2022 pri pokladni v predajni Lidl si zakúpi tovar v hodnote minimálne 20 eur, obdrží pri pokladni jednu hlasovaciu kartičku. Kartičku automaticky zákazník získava za každých ďalších celých 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej kartičke bude mať zákazník možnosť odovzdať svoj hlas mestu Levoča. Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke: www.lidl.sk/cistinka.

Plocha je rozdelená na zelené športovo oddychové zóny, ktoré sú určené pre všetkých užívateľov verejného priestranstva bez ohľadu na vek. Ide o špeciálne bezbariérové exteriérové plochy, ktoré v sebe prepájajú prvky zelenej infraštruktúry (stromy, kríky, zatrávnený povrch a vodné plochy) s prvkami určenými pre šport (street workoutové prvky, hracie prvky pre deti, mini ihriská – futbal, basketbal, stolný tenis) a relax (lavičky, stolové posedenie s prístreškom, priestor na opekanie/ grilovanie). Návrh počíta aj so stojanmi na bicykle, hmyzími domčekmi, pitnými fontánami a recyklačnými košmi.

Zábava aj pre najmenších na Lidl Čistinke:

Zóna pre deti by bola obklopená zeleňou s hracou plochou pre najmenšie deti. K zábave by im poslúžilo detské ihrisko so  šmykľavkou, hojdačkou a možnosťou na sedenia.

Grilovačka pre všetkých na Lidl Čistinke:

Zóna pre oddych bude ponúkať príjemné posedenie pod prístreškom. Boli by tam priestranné stoly a sedenie v tesnej blízkosti dvoch ohnísk, kde by sa dala pripraviť grilovačka či už vo dvojici, alebo aj s celou rodinou a kamarátmi.

Cvičím, cvičíš, cvičíme a najlepšie športové výkony na Lidl Čistinke :

Zóna pre šport by mala športovú plochu pre vonkajší workout na posilnenie rôznych partií tela.  V blízkosti samotného workoutu by sa nachádzala lavička a múrik, ktorý by sa mohol využiť aj na oddych. Na druhej väčšej športovej ploche by bolo multifunkčné ihrisko s basketbalovými košmi, bránkami na futbal aj pre iné loptové hry. Kto by mal záujem na neďalekom stole by sa dal zahrať aj stolný tenis.

Celkovú atmosféru a kvalitu mestského parku nedotvára iba rôznorodý mobiliár, ale aj pestrá zeleň. Tá neodmysliteľne patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre náš život nielen v meste, ale aj v regióne. Práve zeleň dotvára nezabudnuteľnú estetickú atmosféru, zjednocuje a prirodzene prepája celý priestor Lidl Čistinky. Spolu s pánom Danielom Hevierom môžeme konštatovať, že: „To bude Lidl Čistinka jedna báseň“.

Levočania spojme sa a spoločným úsilím získajme nový mestský park na regeneráciu, zábavu a trávenie voľného času pre všetky generácie. Bolo by to príjemné miesto pre šport a oddych, kde by sa Levočania stretávali a relaxovali v peknom prostredí s dostatkom zelene.

Galéria