Aktuality

UDEĽOVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ

IMG_1178

Ako sme už spomínali, 19.8.2022 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči, na ktorom boli udelené verejné uznania v 3 kategóriách.

Dovoľujeme si ponúknuť videozáznam uvedeného zasadnutia MZ.