Aktuality

TRANSPARENTNÝ ÚČET MESTA NA POMOC V NÚDZI

DARCEKOVY SEK

Mesto Levoča zriadilo v roku 2020 transparentný účet, na ktorý môžu prispievať právnické i fyzické osoby ľubovoľnou sumou.

Finančné prostriedky sú určené na základe súhlasu Mestského zastupiteľstva v Levoči na pomoc sociálne slabším rodinám.

Transparentný účet je bežný bankový účet, avšak informácie o pohyboch na účte sú verejné a môže ich kontrolovať verejnosť.

Primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský prispel na tento účet sumou 400 eur ešte v roku 2020 a dnes tieto nevyčerpané prostriedky daroval pani Lucii Neupauerovej, ktorá sa nachádza v zložitej sociálnej situácii.

Ktokoľvek z Vás môže prispieť na tento účet: SK4509000000005171032915

Galéria