Aktuality

NÁVŠTEVA SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY JÁNA HERA V LEVOČI

292437856_3297618390474807_2120104084191682670_n

Dnes naše mesto navštívil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Cieľom návštevy bola účasť na začatí realizácie stavebných prác projektu: Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami.

V rámci daného projektu sa bude realizovať výstavba a rekonštrukcia prístupových komunikácií a chodníkov, vybudovanie parkovacích miest pri komunitnom centre, ako aj nové verejné osvetlenie v celkovom objeme investície vo výške 570 tis. eur.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero navštívil komunitné centrum a budovu materskej školy. Okrem toho absolvoval stretnutie s obyvateľmi miestnej časti Levočské Lúky, s ktorými diskutoval o aktuálnych problémoch marginalizovaných rómskych komunít a možností ich riešenia.

Galéria