Aktuality

Medicínsky fyzik levočskej nemocnice prednášal na University of Cambridge

3. RNDr. Chmelík v Cambridge Union

Medicínsky fyzik levočskej nemocnice prednášal na University of Cambridge
Na prestížnej anglickej univerzite sa tak objavili aj snímky z levočskej nemocnice

Medicínsky fyzik Nemocnice AGEL Levoča, RNDr. Marek Chmelík, PhD., sa ako pozvaný prednášajúci zúčastnil workshopu na prestížnej anglickej Univerzite v Cambridge. Témou jeho prednášky bolo MR zobrazovanie a spektroskopia pečene. Jeho pozvanie na Metabolic MRI Workshop v UK bolo podporené aj jeho predchádzajúcou vedeckou publikačnou činnosťou z Viedne. Snímky z levočskej nemocnice sa tak objavili na pôde jednej z najlepších univerzít na svete.  RNDr. Marek Chmelík, PhD. v súčasnosti pôsobí aj na Prešovskej univerzite v Prešove.

Účasť na workshope s tematikou metabolickej MRI absolvovalo viacero expertov z celého sveta. „Workshopu na Cambridgeskej univerzite som sa zúčastnil ako jeden z pozvaných hlavných prednášajúcich. Hoci mám za sebou viacero aktívnych vedeckých príspevkov na svetových fórach pozvaná prednáška sa radí na najvyššie miesta, keďže je prejavom určitej vedeckej úrovne autora. Naviac workshop sa konal na pôde Cambridge Union, ktorá je najstaršou nepretržite fungujúcou debatnou spoločnosťou na svete a najväčšou spoločnosťou Univerzity v Cambridge. Témou mojej 20 minútovej prednášky bolo MR zobrazovanie a spektroskopia pečene. Niektoré zo snímok z klinického zobrazovania pečene, ktoré boli prezentované na zahraničnom workshope, boli vyhotovené na našom MRI v levočskej nemocnici,“ hovorí medicínsky fyzik levočskej nemocnice RNDr. Marek Chmelík, PhD.

Stretnutie so svetovými odborníkmi bolo z pracovnej a spoločenskej perspektívy veľmi obohacujúce a podnetné. MR zobrazovanie a hlavne metabolické MR zobrazovanie si vyžaduje inovatívne postupy, a preto je do neho nevyhnutná neustála investícia. Pevne verím, že niektoré moderné postupy, ktoré nevyžadujú prístrojové vybavenie svetových výskumných MR centier, budeme v dohľadnej dobe schopní zaviesť aj do praxe rádiologického oddelenia našej nemocnice“ hodnotí workshop na univerzite v Cambridge RNDr. Marek Chmelík, PhD.

RNDr. Marek Chmelík, PhD. prišiel na Slovensko v roku 2017 cez schému „Návraty“ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Pred tým pracoval 13 rokov v hlavnej Viedenskej nemocnici AKH, Medicínskej univerzite vo Viedni a Karl-Landsteinerovom inštitúte vo Viedni ako medicínsky fyzik so špecializáciou na magnetickú rezonanciu. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 karentovaných vedeckých článkov s viac ako 1900 medzinárodnými ohlasmi v oblasti využívania magnetickej rezonancie v rádiodiagnostike. Na viacerých svetových kongresoch Medzinárodnej spoločnosti magnetickej rezonancie v medicíne (ISMRM) a Európskej spoločnosti magnetickej rezonancie v medicíne a biológii (ESMRMB) aktívne prezentoval svoje výsledky. Patria sem kongresy v Honolulu na Hawaji, Salt Lake City, Toronte, Montreale, Melbourne, Singapure, Berlíne, Štokholme, Kodani, Toulouse a Miláne. Jeho h-index je momentálne 30 čím sa zaraďuje medzi top vedcov pôvodom zo Slovenska. Okrem Nemocnice AGEL Levoča pôsobí ako odborný asistent na Fakulte zdravotníckych odborov v Prešove a spolupracuje s Diagnostickým centrom Jessenius v Nitre.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Galéria