Aktuality

Mamografické pracovisko levočskej nemocnice je zahalené do ružovej farby

5. MMG a ZUŠ

Prispeli k tomu aj malí výtvarníci zo Základnej umeleckej školy v Levoči

Nemocnica AGEL Levoča počas celého mesiaca aktívne podporuje myšlienku „ružového októbra“, ktorý je pre verejnosť známy ako mesiac povedomia o rakovine prsníka. K vizuálnej realizácii sa pripojili aj detskí výtvarníci zo Základnej umeleckej školy v Levoči pod vedením výtvarníčky PaedDr. Kataríny Drahomireckej. Ich umelecké diela k téme „ružový október“ zdobia priestory celého rádiodiagnostického oddelenia. 

Mamografické pracovisko Nemocnice AGEL Levoča podporuje počas celého mesiaca myšlienku „ružového októbra“. „K tejto nádhernej kampani o povedomí rakoviny prsníka sme prizvali aj kreatívne dušičky malých výtvarníkov. Pod vedením pani učiteľky PaedDr. Kataríny Drahomireckej vytvorili neskutočne krásne diela, ktoré zdobia naše oddelenie. Keď sme ich prvýkrát videli, boli sme nesmierne dojaté a šťastné z toho, ako tému poňali tí najmenší. Srdečne ďakujeme aj 18-ročnej študentke výtvarného odboru Karolíne Jurčovej, ktorá nám svoje umelecké dielo nášmu oddeleniu venovala. Obrazy budú na našom oddelení tak dlho, ako to len bude možné. Srdečne ďakujem aj svojím kolegom a vedeniu nemocnice, ktorí toto podujatie aktívne podporili, “ hovorí MUDr. Elena Loumová, primárka rádiodiagnostického oddelenia a špecialistka mamografického pracoviska levočskej nemocnice.

„Na začiatku nášho výtvarného projektu bol podnet zo strany pani primárky MUDr. Elenky Loumovej. Ponúkla nám spoluúčasť na medzinárodnej kampani pod názvom „Ružový október“. Ako učiteľ výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Levoči som ponuku s radosťou prijala a rovnako s nadšením reagovali aj žiaci. Hneď v ten deň, keď som bola oslovená, som žiakov prvého stupňa informovala o možnosti zapojiť sa výtvarnými prácami do kampane, ktorá bola pre žiakov čímsi novým a neznámym,“ hovorí učiteľka výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Levoči, PaedDr. Katarína Drahomirecká.

Skúsená pedagogička zvolila témy s názvami, ktoré sú bližšie detskému svetu: „Čo robím preto, aby bola moja mamka zdravá?“ a „Ako vidím svoju mamku?“. „Podmienkou bolo námet, ktorý si deti samy vymysleli, farebne realizovať v širokej škále odtieňov ružovej farby. Keď má sivá 50 odtieňov, prečo by nemohla mať aj ružová. Deti boli kreatívne, vkladali do obrázkov texty, symboly lásky, šťastia, zdravia a rodinnej pohody. Úprimnosť, spontánnosť, radosť z tvorby, nadšenie pre kreatívnu činnosť a vedomie, že práce budú zdobiť priestory nemocnice, je vidieť a cítiť vo všetkých výtvarných prácach. Nech tieto detské výtvory odbúravajú strach a starosti tým, ktorí navštívia rádiodiagnostické oddelenie ako pacienti alebo náhodní návštevníci,“ dodáva na záver učiteľka výtvarného odboru PaedDr. Katarína Drahomirecká.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Galéria