Aktuality

LEVOČSKÁ PÚŤ 2022

Levoca PLagat 2022

V súvislosti s konaním Levočskej púte bude v dňoch 02.07.2022 a 03.07.2022 zavedený osobitný dopravný režim v meste Levoča na Košickej ulici, Námestí Majstra Pavla, Sadovej ulici a Ulici športovcov.

Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené bezodplatne na parkoviskách a miestnych komunikáciách v meste Levoča nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu. Po naplnení parkovacích kapacít budú vodiči motorových vozidiel nasmerovaní organizátormi a dopravným značením do lokality starého ihriska na Potočnej ulici v meste Levoča, ktoré bude slúžiť ako dočasné záložné parkovisko. Rezervácia parkovacieho miesta nie je možná.

Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny.

Vjazd vozidiel na Mariánsku horu bude povolený len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči.

Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh na Ulici športovcov bude povolené len vozidlám označeným povolením pre služby a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský úrad Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad.

Vstup na Košickú ulicu a na Námestie Majstra Pavla bude povolený len vozidlám označeným povolením pre služby, zásobovanie a organizačné zabezpečenie Levočskej púte, ktoré vydáva Mestský úrad Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad.

Do uzatvorenej časti mesta Levoča bude umožnený vjazd aj motorovým vozidlám, ktorých majitelia majú v uzatvorenej časti mesta Levoča (Košická ulica, Námestie Majstra Pavla, Sadová ulica, Ulica športovcov, Ružová, Vetrová, Kláštorská, Špitálska, Mäsiarska, Ovocinárska, Vodárenská, Lúčna, Lesná ulica,…) trvalý, resp. prechodný pobyt, majiteľom nehnuteľností, zamestnancom organizácií, ktorí majú sídlo v predmetnej časti mesta, ubytovaným v súkromnom zariadení, zamestnancom mesta Levoča, zamestnancom príspevkových organizácií mesta, organizátorom Levočskej púte a záchranným zložkám (na základe predloženia občianskeho preukazu, potvrdenia o ubytovaní, zamestnaní, resp. iného relevantného dokladu).

Kyvadlová doprava na Mariánsku horu v dňoch 02.07.2022 a 03.07.2022 nebude zriadená.

Mestská hromadná doprava bude premávať podľa platného grafikonu.

Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves budú premávať ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta (zastávka Levoča, Prešovská). Výstupná a nástupná zastávka bude na ceste I/18 nad parkoviskom na Sadovej ulici.

Mimoriadne vlakové spoje na trati Spišská Nová Ves – Levoča budú vypravené podľa platného cestného poriadku. Ku vlakovým spojom bude zriadená kyvadlová doprava premávajúca ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.

Mesto Levoča srdečne pozýva a víta všetkých účastníkov Levočskej púte.

Prílohy na stiahnutie

Galéria