Aktuality

Levočská nemocnica otvára ortopedickú ambulanciu špičkovej úrovne

1. ortopedická amb.

Nemocnica AGEL Levoča zvyšuje kvalitu svojich služieb a rozširuje spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V spolupráci so špičkovými odborníkmi z Nemocnice AGEL Košice-Šaca otvára ortopedickú ambulanciu. Ambulancia bude ordinovať každý štvrtok od 7.00 hod. do 15.00 hod. a nachádzať sa bude v nových priestoroch, vpravo od recepcie a chirurgickej ambulancie. Prvým ambulantným dňom ortopedickej ambulancie bude 10. november 2022.

Najnovším prírastkom levočskej nemocnice v rámci expanzie poskytovaných zdravotných služieb je ortopedická ambulancia, v ktorej budú ordinovať špičkoví odborníci v danom odbore. „Vedenie nemocníc siete AGEL na východnom Slovensku spolupracuje veľmi efektívne, čoho dôkazom je aj otvorenie úplne novej ambulancie v našej nemocnici. Ambulantnú starostlivosť v odbore ortopédia budú poskytovať odborníci z Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Tomáš Ševčík, MPH a MUDr. Ján Perduk,“ informuje riaditeľ levočskej nemocnice a nemocníc spišského klastra, Ing. František Lešundák.

Prvý ambulantný deň ortopedickej ambulancie bude už budúci štvrtok, 10. november 2022. „V duchu sprístupnenia špecializovanej starostlivosti v našom regióne prichádzajú do levočskej nemocnice odborníci z Košíc priamo k našim pacientom. Ich kmeňovým pracoviskom je Šport – artro centrum Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ortopedické pracovisko s vysokým kreditom u odbornej i laickej verejnosti. Ambulancia bude k dispozícii každý štvrtok (okrem sviatkov) v čase 7:00 – 15:00. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky už aj na najbližší možný termín u zdravotnej sestry Bc. Veroniky Fabiánovej na telefónnom čísle +421 53/3332 415,“ vraví námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť levočskej nemocnice, MUDr. Renáta Bičanovská.

Synergické efekty nemocníc siete AGEL budú prínosné predovšetkým pre pacientov, ktorí za odbornou starostlivosťou nebudú musieť cestovať. Spustenie prevádzky ortopedickej ambulancie je začiatok rozširovania poskytovania zdravotnej starostlivosti v chirurgických odboroch v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. „V blízkej budúcnosti plánujeme v spolupráci s MUDr. Ševčíkom a MUDr. Perdukom odštartovať aj operačné zákroky v odbore ortopédia, ktoré sa budú vykonávať v novej operačnej sále v rekonštruovaných priestoroch. Okrem ortopédie budú výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti rozšírené aj v odbore traumatológia. Nové a aktuálne informácie budeme verejnosti poskytovať prostredníctvom našej webovej stránky a sociálnych sietí,“ doplňuje riaditeľ Ing. František Lešundák.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Galéria